Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - تریستور دیسکی

تریستور دیسکی T38KAB <br><br><br><br>

تریستور دیسکی T38KABتریستور دیسکی 340 آمپر<BR> SKT 340/12 E <BR>SKT 340/16 E<BR> SKT 340/18 E <BR><BR>

تریستور دیسکی 340 آمپر
SKT 340/12 E
SKT 340/16 E
SKT 340/18 E

تریستور دیسکی 490 آمپر<BR> SKT 493/04 E <BR>SKT 493/08 E <BR><BR><BR>

تریستور دیسکی 490 آمپر
SKT 493/04 E
SKT 493/08 E


تریستور دیسکی 550 آمپر<br> SKT 551/12 E<br>SKT 551/16 E<br>SKT 551/18 E<br><br>

تریستور دیسکی 550 آمپر
SKT 551/12 E
SKT 551/16 E
SKT 551/18 E

تریستور دیسکی 550 آمپر<br>  SKT 553/04 E <br>SKT 553/08 E <br>SKT 553/12 E <br> SKT 553/14 E  <br>SKT 553/16 E<br> SKT 553/18 E

تریستور دیسکی 550 آمپر
SKT 553/04 E
SKT 553/08 E
SKT 553/12 E
SKT 553/14 E
SKT 553/16 E
SKT 553/18 E

تریستور دیسکی 760 آمپر<br> SKT 760/12 E<br>SKT 760/16 E<br> SKT 760/18 E<br><br><br><br>

تریستور دیسکی 760 آمپر
SKT 760/12 E
SKT 760/16 E
SKT 760/18 Eتریستور دیسکی 1200 آمپر<br>  SKT 1200/12 E <br>SKT 1200/16 E <br>SKT 1200/18 E<br><br><br>

تریستور دیسکی 1200 آمپر
SKT 1200/12 E
SKT 1200/16 E
SKT 1200/18 E


تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575