Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - پل دیود

پل دیود  MDS100-8-218H5

پل دیود MDS100-8-218H5

پل دیود  MDS100-12-218H5

پل دیود MDS100-12-218H5

پل دیود  MDS100-14-218H5

پل دیود MDS100-14-218H5

پل دیود  MDS100-16-218H5

پل دیود MDS100-16-218H5

پل دیود  MDS200-8-221H5

پل دیود MDS200-8-221H5

پل دیود MDS200-12-221H5

پل دیود MDS200-12-221H5

پل دیود MDS200-14-221H5

پل دیود MDS200-14-221H5

پل دیود MDS200-16-221H5

پل دیود MDS200-16-221H5

پل دیود  MDQ100-16-218H5

پل دیود MDQ100-16-218H5

<br><BR>پل دیود MDQ200-16-221H5<br>پل دیود MDQ200-16-221H5

تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575