Follow RAD Elc Int. on Telegram

انواع سامانه‌های فتوولتاييك

انواع سامانه‌های فتوولتاييك

انواع سامانه‌های فتوولتاييك


تاریخ: سه شنبه 6 آذر 1397

منبع:

خلاصه:


متن کامل:

 

 

انواع سامانه‌های فتوولتاييك از نظر كاربرد

 

 1- متصل به شبکه برق Connected ـGrid

 2- مستقل از شبکه برق  Gridـoff

 

الف) سامانه مستقل از شبکه

سامانه فتوولتاییك مستقل از شبكه درزمان تابش نور خورشيد انرژي الكتريكي توليد مي‌كند و در هنگام قطع تابش منبع نور انرژي لازم براي مصرف‌كننده را توسط باتري شارژ شده فراهم مي‌كند (شكل 1).

  

شكل 1ـ سامانه مستقل از شبكه برق

 

این سامانه برای مناطق خارج از دسترس برق مناسب است (روستاها، جزایر دور از ساحل و ايستگاه‌هاي مخابراتي، چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي و نظاير آن). البته به دليل استفاده از باتري هزينه اين نوع سامانه بيشتر از نوع متصل به شبكه است. یک سامانه جدا از شبکه به باتری قابل شارژ و دشارژ نیاز دارد. این باتری می‌تواند باتری اسید ـ سرب یا نیکل کادمیوم باشد.

ب) سامانه متصل به شبکه

سامانه متصل به شبکه در طول روز تقاضای مصرف را تأمین می‌کند و مازاد بر مصرف را به شبکه سراسری می‌دهد ولی هنگام شب و مواقعی که نور خورشید نیست مصرف برق از طریق شبکه تأمین می‌‌شود. اين سامانه در دو نوع داراي کنترل کننده شارژ باتري و بدون باتري استفاده مي‌شود. نوع داراي باتري براي بارهاي خاص كه دائم و حساس مي‌باشند، مناسب است. سامانه متصل به شبكه بدون باتري در شكل 2 نشان داده شده است.

 

شكل2ـ سامانه متصل به شبكه

این سامانه‌ها در دو نوع دارای باتری و بدون باتری قابل استفاده است. نوع بدون  باتری مستقیما انرژی الکتریکی تولید شده توسط سامانه با مبدل به جریان متفاوت تبدیل شده و به شبکه سراسری هم فرکانس می‌شود ولی در نوع دارای ذخیره‌کننده انرژی الکتریکی، با استفاده از باتری، این انرژی ذخیره می‌شود. در این نوع سامانه‌ها بارهایی که دائم باید به شبکه برق متصل باشند، استفاده می‌شوند.

کنتور یا دستگاه اندازه‌گیری انرژی مکانیکی در این سامانه‌ها باید دو طرفه باشد تا میزان صدور انرژی به شبکه و دریافت انرژی از شبکه را گزارش کند. عملكرد اين دو نوع سامانه متصل به شبكه در شكل‌هاي 3 و 4 نشان داده شده است. يكي از كاربردهاي سامانه متصل به شبكه به همراه باتري بارهاي حساس بيمارستاني است.

 

  شکل 3ـ سامانه متصل به شبکه بدون باتری

 

 

 

شکل 4ـ سامانه متصل به شبکه دارای باتری


تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575