Follow RAD Elc Int. on Telegram

سوئیچ های کنترل - سوئیچ های صنعتی - چراغ سیگنال

چراغ سیگنال

چراغ سیگنال


برند محصول:   EAO

گروه محصول:   سوئیچ های کنترل

زیرگروه محصول:   سوئیچ های صنعتی

ابعاد:   

قیمت:   0

کلمات کلیدی:   چراغ سیگنال, کلید فشاری, , eao , سوئیچ , سوئچ صنعتی , سوئیچ کنترلی ,  اشتراک گذاری:        

  توضیحات:

  چراغ سیگنال یک لامپ نمایشگر جهت اطلاع رسانی به کاربر است که برای نمایش روشن یا خاموش بودن موتورهای سه فاز، روشن یا خاموش بودن دستگاه یا هر عیبی که در ساختمان درونی دستگاه باشد، وجود یا عدم وجود فاز در تابلوهای برق و نشان دادن وضعیت، مورد استفاده قرار می گیرد.
   

  ویژگی ها:
  🔷 انتخاب گسترده ای از لنزها در اشکال مختلف
  🔷 طیف گسترده ای از رنگ ها  برای لنزها  و LEDs
  🔷 دارای انواع مختلف نمادها و نشانه ها
  🔷 روشنایی چند رنگ
  🔷 در اندازه های مختلف استفاده می شوند.
  🔷 در انواع تابلو برق ها و تابلوهای توزیع و دستگاه های صنعتی کاربردهای گسترده ای دارند.
  🔷 لامپ ها داری ولتاژهای مختلف اعم از 24 تا 220 ولت هستند.
   

  کاربردها:
  🔷 ماشین آلات
  🔷 حمل و نقل عمومی
  🔷 وسایل نقلیه سنگین
  🔷 تابلو برق و تاسیسات ساختمان
  🔷 اتوماسیون صنعتی

   

  ترمینال

  دمای کاری

  ابعاد نصب

  سری

  عکس

  Universal 2.0x0.5mm

  Solder 2.8x0.5mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 18 mm

  سری 1

  Universal 2.0x0.5mm

  Solder 2.8x0.5mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x18mm

  سری 1

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x24mm

  سری 1

  Screw

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  21x29mm

  سری 2

  Screw

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  21x41mm

  سری 3

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  35x35mm

  قطر حفره

  30x30mm

  سری 4

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  35x35mm

  قطر حفره

  30 x 30 mm

  سری 4

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 35 mm

  قطر حفره

  30x30mm

  سری 4

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 29 mm

  قطر حفره

  22.5 x 22.5 mm

  سری 4

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 30 mm

  قطر حفره

  22.5x22.5mm

  سری 4

  Screw

  40-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  30x30mm

  قطر حفره

  22.5x22.5mm

  سری 4

  Solder

  Universal 2.0x0.5mm

  Solder 2.8x0.5mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 30 mm

  قطر حفره

  22.5x22.5mm

  سری 14

  Solder

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  Solder 2.8x0.5mm

  25-

  to

  55+

  درجه سانتی گراد

  Ø 30 mm

  قطر حفره

  22.5x22.5 mm

  سری 14

  Solder

  Universal 2.0x0.5mm

  Solder 2.8x0.5mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 30 mm

  قطر حفره

  22.5x22.5mm

  سری 14

  Push-in Terminal

  25-

  to

  55+

  درجه سانتی گراد

  Ø 33.5 mm

  قطر حفره

  22.5x22.5mm

  سری 14

  Plug 2.0x0.5mm

  20-

  to

  60+ 

  درجه سانتی گراد

  6 mm LED 3 mm

  8 mm LED 5 mm

  سری 17

  Plug 2.8x0.8mm

  20-

  to

  60+ 

  درجه سانتی گراد

  14 mm, LED 10 mm

  سری 17

  Plug 2.8x0.8mm

  20-

  to

  60+ 

  درجه سانتی گراد

  16 mm LED 10 mm

  سری 17

  Plug 2.8x0.8mm

  20-

  to

  60+ 

  درجه سانتی گراد

  22mm LED 15 mm

  سری 17

  Solder

  25-

  to

  65+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 19mm

  فطر حفره

  16 mm

  سری 18

  Solder

  25-

  to

  65+ 

  درجه سانتی گراد

  19x19mm

  قطر حفره

  16 mm

  سری 18

  Solder

  25-

  to

  65+

  درجه سانتی گراد

  Ø 9 mm

  فطر حفره

  8 mm

  سری 18

  Solder

  25-

  to

  65+ 

  درجه سانتی گراد

  9x9mm

  فطر حفره

  8 mm

  سری 18

  Solder

  25-

  to

  65+ 

  درجه سانتی گراد

  9x14 mm

  فطر حفره

  8 mm

  سری 18

  Solder 2.0 x 0.5mm

  25-

  to

  45+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 9 mm

  فطر حفره

  8 mm

  سری 19

  Solder 2.0 x 0.5mm

  25-

  to

  45+

  درجه سانتی گراد

  9x9mm

  فطر حفره

  8 mm

  سری 19

  Screw

  Plug 6.3 x 0.8 mm

  25-

  to

  85+ 

  درجه سانتی گراد

  24x36mm

  فطر حفره

  22x30mm

  سری 22

  Solder

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x24mm

  فطر حفره

  15x21mm

  سری 41

   

  25-

  to

  60+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 36 mm

  فطر حفره

  Ø 30 mm

  سری 44

   

  25-

  to

  60+

  درجه سانتی گراد

  Ø 28 mm

  فطر حفره

  Ø 22 mm

  سری 44

   

  25-

  to

  70+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 29.45 mm

  فطر حفره

  Ø 22 mm

  سری 45

   

  25-

  to

  70+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 29.45 mm

  فطر حفره

  Ø 22 mm

  سری 45

   

  25-

  to

  70+

  درجه سانتی گراد

  Ø 38 mm

  فطر حفره

  Ø 30 mm

  سری 45

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x24 mm

  فطر حفره

  21.2 mm

  سری 51

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x30 mm

  فطر حفره

  21.2X27.2 mm

  سری 51

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 25 mm

  فطر حفره

  Ø 22 mm

  سری 51

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  25-

  to

  55+

  درجه سانتی گراد

  18x18 mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 51

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 18 mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 51

  Universal 2.0 x 0.5 mm

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  Solder

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x24mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 51

   

  25-

  to

  55+

  درجه سانتی گراد

  18x18mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 55

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 18 mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 55

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x24mm

  فطر حفره

  Ø 16 mm

  سری 55

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  PCB

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x24 mm

  فطر حفره

  Ø 16.2 mm

  سری 55

  PCB

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x18mm

  فطر حفره

  Ø 16.2 mm

  سری 55

  PCB

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  18x24mm

  فطر حفره

  Ø 16.2 mm

  سری 55

  PCB

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 24 mm

  فطر حفره

  Ø 16.2 mm

  سری 55

  PCB

  Solder 2.8 x 0.5 mm

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 18 mm

  فطر حفره

  Ø 16.2 mm

  سری 55

   

  40-

  to

  80+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 42 mm

  سری 56

   

  40-

  to

  80+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 42 mm

  سری 56

   

  40-

  to

  85+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 42 mm

  سری 57

   

  40-

  to

  85+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 42 mm

  سری 57

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 21.2 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 27.2 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 22.5 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 21.2 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x30mm

  27.2X21.2 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 22.5 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x24mm

  18x18mm

  18x24mm

  Ø 18 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 24 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  24x24mm

  18x18mm

  18x24mm

  Ø 18 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 24 mm

  سری 61

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  27.2X21.2 mm

  سری 71

   

  25-

  to

  55+ 

  درجه سانتی گراد

  قطر حفره

  Ø 22.5 mm

  سری 71

   

  30-

  to

  70+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 18 mm

  قطر

  16mm

  Ø 22 mm

  قطر

  18mm

  سری 82

   

  25-

  to

  65+

  درجه سانتی گراد

  Ø 25 mm

  قطر

  21.3 mm

  سری 84

   

  25-

  to

  65+

  درجه سانتی گراد

  Ø 25 mm

  قطر

  21.3 mm

  سری 84

   

  25-

  to

  65+ 

  درجه سانتی گراد

  Ø 25 mm

  قطر

  21.3 mm

  سری 84

   

  25-

  to

  70+ 

  درجه سانتی گراد

  18.8x18.8mm

  قطر

  16mm

  سری 92

   

  25-

  to

  70+ 

  درجه سانتی گراد

  18.8x18.8mm

  قطر

  16mm

  سری 92

   

  محصولات مشابه

  سوئیچ های کلیددار

  سوئیچ های کلیددار

  چراغ های سیگنال هشدار دهنده

  چراغ های سیگنال هشدار دهنده

  پوش باتن کله قارچی

  پوش باتن کله قارچی

  سوئیچ های اهرمی

  سوئیچ های اهرمی

  چراغ سیگنال

  چراغ سیگنال

  مونتاژ کردن کلید ها

  مونتاژ کردن کلید ها

  کلید قطع اضطراری

  کلید قطع اضطراری

  کلید سلکتوری چراغ دار

  کلید سلکتوری چراغ دار

  کلید قطع

  کلید قطع

  پوش باتن باز کننده درب

  پوش باتن باز کننده درب

  پوش باتن چراغ دار

  پوش باتن چراغ دار

  زنگ اخبار

  زنگ اخبار

  ماژول های صدا چند منظوره

  ماژول های صدا چند منظوره

  سلکتور سوئیچ

  سلکتور سوئیچ

  سوئیچ کلید خور

  سوئیچ کلید خور

  پوش باتن

  پوش باتن

  تماس با ما

  شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575