Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - ماژول IGBT - سری SEMITOP3

سری SEMITOP3

سری SEMITOP3


برند محصول:   Semikron

گروه محصول:   نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز

زیرگروه محصول:   ماژول IGBT

ابعاد:   

قیمت:   0

کلمات کلیدی:    ماژول, سمیکرون , ای جی بی تی , نیمه هادی , سافت استارتر, سری SEMITOP3 , یکسوکننده , تک فاز, سه فاز,  اشتراک گذاری:        

  توضیحات:

   

   

  ردیف

  نام قطعه

  جریان

  (آمپر)

  ولتاژ

  (ولت)

  کاربردها

  کاتالوگ محصولات

  عکس

  1

  SK 9 BGD 065 ET

  6

  600

  اینورتر

  سرووموتور

  کاتالوگ

  2

  SK 9 DGD 065 ET

  6

  600

  اینورتر

  کاتالوگ

  3

  SK 10 DGDL 065 ET

  6

  کاتالوگ

  4

  SK 10 BGD 065 ET

  6

  کاتالوگ

  5

  SK 10 DGDL 126 ET

  8

  کاتالوگ

  6

  SK 10 GD 12T4 ET

  10

  1200

  -

  کاتالوگ

  7

  SK 10 DGDL 12T4 ET

  10

  1200

  یکسو کننده پل سه فاز

  اینورتر پل سه فاز

  Brake chopper

  کاتالوگ

  8

  SK 15 GH 063

  15

  600

  سوییچینگ (برای کاربردهای خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  9

  SK 15 DGDL 12T4 ET

  15

  1200

  یکسو کننده پل سه فاز

  اینورتر پل سه فاز

  Brake chopper

  کاتالوگ

  10

  SK 15 DGDL 126 ET

  15

  1200

  اینورتر

  کاتالوگ

  11

  SK 15 GD 12T4 ET

  15

  کاتالوگ

  12

  SK 20 DGD 065 ET

  20

  600

  کاتالوگ

  13

  SK 20 DGDL 065 ET

  کاتالوگ

  14

  SK 20 DGDL 066 ET

  20

  600

  اینورتر تا 6.3 KVA

  موتور معمولی تا 4kw

  کاتالوگ

  15

  SK 20 GD 066 ET

  کاتالوگ

  16

  SK 20 MLI 066

  کاتالوگ

  17

  SK 25 DGD 12T4 Tp

  25

  120

  درایو موتور

  کاتالوگ

  18

  SK 25 DGDL 12T4 ETE2

  1200

   

  اینورتر تا توان 25kVA

  موتور معمولی تا توان 11kW

  کاتالوگ

  19

  SK 25 DGDL 12T4 T

  کاتالوگ

  20

  SK 25 DGDL 126 T

  اینورتر تا توان 16kVA

  موتور معمولی تا توان 7.5 kw

  کاتالوگ

  21

  SK 25 GAR 12F4 TSC

  اینورتر

  موتور درایو

  کاتالوگ

  22

  SK 25 GB 12T4

  25

  1200

  -

  کاتالوگ

  23

  SK 25 GD 12T4 ET

  -

  کاتالوگ

  24

  SK 25 GD 12T4 ETp

  اینورتر

  کاتالوگ

  25

  SK 25 GD 126 ET

  کاتالوگ

  26

  SK 25 GH 12T4

  25

  1200

  اینورتر

  درایو موتور

  کاتالوگ

  27

  SK 25 GH 063

  25

  600

  سوییچینگ

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  28

  SK 25 GAD 063 T

  30

  600

  اینورتر تا 6.3 KVA

  موتور معمولی تا 4kw

  کاتالوگ

  29

  SK 20 GD 063

  سوییچینگ

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  30

  SK 30 DGDL 066 ET

  30

  600

  اینورتر تا 10KVA

  موتور معمولی تا توان 4kW

  کاتالوگ

  31

  SK 30 GBB 066 T

  -

  کاتالوگ

  32

  SK 30 GD 066 T

  اینورتر تا 10 kVA

  موتور معمولی تا 4kW

  کاتالوگ

  33

  SK 30 GD 066 Tp

  کاتالوگ

  34

  SK 30 MLI 066

  اینورتر سه سطحی

  UPS

  کاتالوگ

  35

  SK 30 MLI 066p

  کاتالوگ

  36

  SK35 DGD 12T4 Tp

  35

  1200

  -

  کاتالوگ

  37

  SK 35 DGDL 12T4 ETE2

  اینورتر تا توان 30kVA

  موتور معمولی تا توان 15kW

  کاتالوگ

  38

  SK 35 DGDL 12T4 T

  اینورتر تا توان 19kVA

  موتور معمولی تا توان 7.5 kW

  کاتالوگ

  39

  SK 35 DGDL 126 T

  اینورتر تا توان 19kVA

  موتور معمولی تا توان 7.5 kW

  کاتالوگ

  40

  SK 35 GAL 12T4

  اینورتر

  درایو موتور

  کاتالوگ

  41

  SK 35 GAR 12T4

  35

  1200

  کاتالوگ

  42

  SK 35 GB 12T4

  کاتالوگ

  43

  SK 35 GD 12T4 ET

  اینورتر تا توان 22kVA

  موتور معمولی تا توان 11kW

  کاتالوگ

  44

  SK 35 GD 126 ET

  کاتالوگ

  45

  SK 35 GD 12T4 ETE1

  اینورتر تا توان 33kVA

  موتور معمولی تا توان 14kW

  کاتالوگ

  46

  SK 35 GD 065 ET

  35

  600

  اینورتر

  کاتالوگ

  47

  SK 35 MLI 12T4 P

  1200

  اینورتر سه سطحی NPC

  کاتالوگ

  48

  SK 45 GAL 063

  50

  600

  سوییچینگ (کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  49

  SK 45 GAR 063

  50

  600

  کاتالوگ

  50

  SK 45 GB 063

  کاتالوگ

  51

  SK 45 FD 063

  کاتالوگ

  52

  SK 45 GH 063

  کاتالوگ

  53

  SK 50 GBB 066 T

  -

  کاتالوگ

  54

  SK 50 BGLL 073 TUFBPp

  50

  650

  سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  کاتالوگ

  55

  SK 50 GD 066 ETp

  50

  600

  اینورتر تا توان 12.5kVA

  موتور معمولی تا توان 5.5 kW

  کاتالوگ

  56

  SK 50 DGDL 12T4 T

  120

  اینورتر تا توان 26kVA

  موتور معمولی تا توان 15 kW

  کاتالوگ

  57

  SK 50 DGDL 066 ETE2

  50

  600

  اینورتر تا توان 18kVA

  موتور معمولی تا توان 7.5 kW

  کاتالوگ

  58

  SK 50 DGDL 066

  کاتالوگ

  59

  SK 50 MLI 066

  اینورتر سه سطحی

  UPS

  کاتالوگ

  60

  SK 50 GD 07E3 ETE1

  50

  650

  اینورتر تا توان 33kVA

  موتور معمولی تا توان 15kW

  کاتالوگ

  61

  SK 50 MLI 07F3 D1p

  50

  650

  -

  کاتالوگ

  62

  SK 50 GD 12T4 T

  1200

  -

  کاتالوگ

  63

  SK 50 GD 12T4 Tp

  1200

  -

  کاتالوگ

  64

  SK 50 GD 126 T

  50

  1200

  اینورتر تا توان 28kVA

  موتور معمولی تا توان 15kW

  کاتالوگ

  65

  SK 50 DGDL 126 T

  کاتالوگ

  66

  SK 50 GH 12T4 T

  رگولاتور ولتاژ

  کاتالوگ

  67

  SK 50 GAL 065

  50

  600

  سوییچینگ ( برای استفاده های غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  68

  SK 50 GAR 065

  کاتالوگ

  69

  SK 50 GARL 065 F

  کاتالوگ

  70

  SK 50 GARL 065 USA

  کاتالوگ

  71

  SK 50 GB 065

   

  کاتالوگ

  72

  SK 50 GH 065 F

  کاتالوگ

  73

  SK 50 GD 066 ET

  50

  600

  اینورتر تا توان 12.5kVA

  موتور معمولی تا توان 5.5 kW

  کاتالوگ

  74

  SK 50 GB 12T4 T

  50

  1200

  -

  کاتالوگ

  75

  SK 55 GARL 065 E

  55

  600

  سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  Double PFC

  اینورتر مولتی لول

  کاتالوگ

  76

  SK 60 GAL 125

  60

   

  1200

  سوییچینگ  ( برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  77

  SK 60 GAR 125

  کاتالوگ

  78

  SK 60 GB 125

  کاتالوگ

  79

  SK 70 MLI 12T4 Tp

  70

  1200

  اینورتر تا توان 12.5KVA

  موتور معمولی تا توان 5.5 kW

  کاتالوگ

  80

  SK 75 DGDL 066 T

  75

   

  600

   

  کاتالوگ

  81

  SK 75 GARL 065 E

  سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی)

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  Double PFC

  اینورتر مولتی لول

  کاتالوگ

  82

  SK 75 GB 066 T

  75

  600

  -

  کاتالوگ

  83

  SK 75 GBB 066 T

  -

  کاتالوگ

  84

  SK 75 GD 066 T

  اینورتر تا توان 16KVA

  موتور معمولی تا توان 7.5kW

  کاتالوگ

  85

  SK 75 MLI 066 T

  اینورتر مولتی لول

  کاتالوگ

  86

  SK 75 GHL 07F3TD1

  650

  اینورتر

  جوشکاری

  UPS

   

  کاتالوگ

  87

  SK 75 GD 07E3 ETE2

  اینورتر تا توان 41KVA

  موتور معمولی تا توان 18.5kW

  کاتالوگ

  88

  SK 75 GB 12T4 T

  75

  1200

  -

  کاتالوگ

  89

  SK 75 GD 12T4 Tp

  اینورتر تا توان 36kVA

  موتور معمولی تا توان 22kW

  کاتالوگ

  90

  SK 75 GD 126 T

  -

  کاتالوگ

  91

  SK 80 GB 125 T

  80

  1200

  -

  کاتالوگ

   

  92

  SK 80 TMLI12F4Tp

  80

   

  1200

  سوییچینگ (برای سیستم های غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  93

  SK 80 GB 063

  600

  کاتالوگ

  94

  SK 80 GB 125 T

  1200

  کاتالوگ

  95

  SK 80 GM 063

  600

  اینورتر تا توان 12.5 KVA

  موتور معمولی تا توان 5.5 KW

  کاتالوگ

  96

  SK 100 DGDL 066 T

  100

  600

  -

  کاتالوگ

  97

  SK 100 GB 066 T

  -

  کاتالوگ

  98

  SK 100 GD 07F3 TD1

  650

  -

  کاتالوگ

  99

  SK 100 MLI 07F3 TD1p

  100

  650

  سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  100

  SK 100 MLI 066 T

  600

  اینورتر مولتی لول

  کاتالوگ

  101

  SK 100 GB 12T4 T

  1200

  -

  کاتالوگ

  102

  SK 100 GD 12T4 T

  -

  کاتالوگ

  103

  SK 100 GD 126 T

  100

  1200

  اینورتر تا توان 50kVA

  موتور معمولی تا توان 22kW

  کاتالوگ

  104

  SK 100 GH 12T4 T

  رگولاتور ولتاژ

  کاتالوگ

  105

  SK 100 GD 066 T

  600

   

  کاتالوگ

  106

  SK 120 GB 12F4 T

  120

  1200

  سوسسچسنگ (برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  107

  SK 150 MLI 07L5 TD1E2

  150

  650

  UPS

  سولار

  مناسب برای مبدل سطح ضریب توان مثبت

  کاتالوگ

  108

  SK 150 GB 066 T

  150

  600

  -

  کاتالوگ

  109

  SK 150 GD 066 T

  600

  اینورتر تا 32kVA

  موتور معمولی تا توان 15kw

  کاتالوگ

  110

  SK 150 MLI 066 T

  600

  اینورتر مولتی لول

  کاتالوگ

  111

  SK 150 MLI 07L5 TD1p

  650

  کاتالوگ

  112

  SK 151 GALE 07F3 TUF

  650

  سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  113

  SK 150 GAH 12T4 Tp

  150

  1200

  کاتالوگ

  114

  SK 150 MLIB 12F4 TE2

  1200

  UPS

  Solar

  مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC

  کاتالوگ

  115

  SK 150 MLIT 12F4 Tp

  1200

  -

  کاتالوگ

  116

  SK 150 MLI 07F3 TD1p

  650

  اینورتر سه سطحی

  کاتالوگ

  117

  SK 150 MLIT 12F4 TE2

  1200

  UPS

  Solar

  مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC

  کاتالوگ

  118

  SK 200 GB 12T4 Tp

  200

  1200

  سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

  اینورتر

  منبع تغذیه سوییچ مد

  UPS

  کاتالوگ

  119

  SK 200 TMLI 12F4 TE2

  اینورتر سه سطحی

  کاتالوگ

  120

  SK 200 GD 066 T

  600

  اینورتر تا توان 42KVA

  موتور معمولی تا توان 18.5 Kw

  کاتالوگ

  محصولات مشابه

  سری SEMITOP3

  سری SEMITOP3

  سری MINISkiip

  سری MINISkiip

  تماس با ما

  شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575