برند دوکاتی

برند دوکاتی

شرکت Ducati energia طراحی و تولید کننده انواع خازن DC، خازن AC ، کنتورهای انرژیوسایل نقلیه الکتریکی و ژنراتورها می‌باشد. این شرکت محصولاتی از جمله وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی، اینورترها، خازن‌های با جریان متناوب، خازن‌های الکترولیتی، سیستم‌های ضریب تصحیح توان و آنالایزر انرژی را توسعه و تولید می‌کند. خازن های دوکاتی در صنایع پتروشیمی، مناطق انتقال گاز، پالایشگاه، ذوب، نورد، فولاد، سیمان، ریخته گری، ذوب، دستگاه UPS، تولیدکنندگان رکتیفایر، سافت استارتر، صنعت ریلی  کاربرد دارد. 
بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری فروش خازن‌های دوکاتی در ایران می‌باشد.
 

برند دوکاتی

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

4.16.84.2xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416842xxx

4.16.84.3xx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416843xxx

4.16.84.4xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416844xxx

4.16.84.5xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416845xxx

4.16.84.6xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416846xxx

4.16.84.9xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416849xxx

416.46.3xx

برند دوکاتی - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416463xxx

416.46.4xxx

برند دوکاتی - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416464xxx

416.46.5xxx

برند دوکاتی - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416465xxx

416.46.6xxx

برند دوکاتی - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416466xxx

416.46.8xxx

برند دوکاتی - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416468xxx

4.16.42.1xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416421xxx

416.84H.2xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H2xxx

4.16.42.2xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416422xxx

4.16.42.3xx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416423xxx

416.84H.3xx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H3xxx

4.16.42.4xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416424xxx

416.84H.4xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H4xxx

4.16.42.6xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416426xxx

416.84H.5xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H5xx

416.85V.0xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.0xx

416.85V.1xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

416.85V.2xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

416.85V.3xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

416.85V.4xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

416.85V.5xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

416.85V.6xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

416.85Lxx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

416.850xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416850xx.x

416.851xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416851xx.x

416.852xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416852xx.x

416.853xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416853xx.x

416.854xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416854xx.x

416.855xx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416855xx.x

416.89.05xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168905xx

416.89.07xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168907xx

416.89.09xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168909xx

416.89.11xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168911xx

416.89.12xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168912xx

416.89.14xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168914xx

416.86V.xx95

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 86 PS سری 41686Vxx95

416.86xx95

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 PS سری 41686xx95

416.86xx9.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 P سری 41686xx9x

416.85xxx.x

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 B سری 41685xxxx

416.83xxxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 83 P سری 41683xxxx

416.83xxxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 83 P سری 41683xxxx

DC 45 H360

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 360mm

DC 45 H515

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 515mm

DC 45 H700

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 700mm

DC 45 H815

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 815mm

416.88.1xxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416881xxx

416.88.2xxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416882xxx

416.88.3xx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416883xxx

416.88.4xxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416884xxx

416.88.5xxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416885xxx

416.88.6xxx

برند دوکاتی - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416886xxx

4.16.42.9xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416429xxx

416.84H.6xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H96xx

416.84H.9xxx

برند دوکاتی - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H9xxx