لم LEM

لم LEM

شرکت LEM در سال 1986 با هدف تولید انواع سنسورهای جریان و سنسورهای ولتاژ تولید و به بهره برداری رسید. طیف وسیعی از ترنسدیوسرهای ولتاژ و ترنسدیوسرهای جریان برای برنامه‌های کاربردی در درایوها، جشکاری ، انرژی‌های تجدیدپذیر، دستگاه UPS، منابع تغذیه و صنعت خودروهای معمولی و هیبریدی (برقی) مناسب بوده و عمدتا در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، کوره القایی، فولاد، مس ، سیمان، حمل و نقل ریلی و تولیدکنندگان صنعتی مانند تابلو برق، باتری شارژی، رکتیفایر، اینورتر، سافت استارتر، کانورتر و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده انحصاری فروش ترانسدیوسر ولتاژ و ترانسدیوسر جریان برند لم در ایران می‌باشد.

لم LEM

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

DVL 750/SP5

لم LEM - ورودی ولتاژ / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر سنسور ولتاژ سری DVL750/SP5

LV 20-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر ولتاژ با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV20P

LV 25-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر ولتاژ با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV25P

LA 306-S

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA306S

DVL 750/SP5

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر سنسور ولتاژ سری DVL750/SP5

HAS 50-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS50S

HAS 100-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS100S

HAS 200-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS200S

HAS 300-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS300S

HAS 400-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS400S

HAS 500-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS500S

HAS 600-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS600S

HAS 200-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS200P

HAS 400-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAS400P

LA 55-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA55P

LA 55-P/SP1

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA55PSP1

LA 100-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA100P

LA 200-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA200P

LA 25-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA25NP

LA 305-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA305S

LA 305-S/SP1

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA305S/SP1

LV 20-P

لم LEM - ورودی ولتاژ / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر ولتاژ با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV20P

LV 25-P

لم LEM - ورودی ولتاژ / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر ولتاژ با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV25P

LA 55-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA55P

HTA100-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HTA100S

HTA200-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HTA200S

LA 55-P/SP1

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA55PSP1

LA 100-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA100P

LA 200-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA200P

LA 306-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA306S

LA 25-NP

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA25NP

LA 305-S

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA305S

LA 305-S/SP1

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LA305S/SP1

LF 305-S

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LF 305S

LF 505-S

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LF505S

HTA300-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HTA300S

LF 305-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LF 305S

LF 505-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LF505S

LT 505-T

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT505T

LT 1005-S/SP4

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT1005S/SP4

HTA400-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HTA400S

HTA600-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HTA600S

LT 505-T

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT505T

LT 1005-S/SP4

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT1005S/SP4

HAC 400-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAC400S

HAC 600-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با سنسور نوع هال افکت سری HAC600S

DHR 300-C10

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان سری DHR300C10S

DHR 1000-C10

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان سری DHR1000C10S

LDSR 0.3-TP/SP1

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته سری LDSR0.3TP/SP1

LTS 25-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LTS25NP

LV 20-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV20P

LV 25-P

لم LEM - کپی شده ها مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV25P

LV 20-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV20P

LV 25-P

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LV25P

HOP 800-SB

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه باز نوع هال افکت سری HOP800SB

LPSR 15-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته چندین رنجی سری LPSR15NP

LPSR 50-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته چندین رنجی سری LPSR50NP

LKSR 25-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته چندین رنجی سری LKSR25NP

LKSR 50-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته چندین رنجی سری LKSR50NP

LESR 50-NP

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته چندین رنجی سری LESR50NP

ART-B22-D70

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر سیم پیچ جریان با تکنولوژی Rogowski سری ARTB22D70