زمینه فعالیت شرکت

زمینه فعالیت شرکت

زمینه فعالیت شرکت

راد الکتریک بین الملل
درباره ما

 

  • تهیه، توزیع و فروش UPS، تجهیزات برقی و قطعات الکتریکی، الکترونیکی و صنعتی
  •  ارائه خدمات پس از فروش تمامی محصولات