تنظیم پارامترهای سافت استاتر

تنظیم پارامترهای سافت استاتر

تنظیم پارامترهای سافت استاتر

در حقیقت سافت استارتر با افزیش تدریجی ولتاژ موتور، موتور را به صورت نرم راه اندازی کرده و جریان راه اندازی آن را کنترل می کند.

راد الکتریک بین الملل | فروش خازن، فیوز، انکودر، دیود، تریستور، مقاومت
مقالات مرتبط

هنگامی که یک سافت استارتر را نصب کردیم میبایستی بر حسب امکانات  آن مدل ، سافت استارتر را تنظیم کنیم.

امکان دارد امکاناتی که در اینجا عنوان می شود بر روی همه سافت استارترها وجود نداشته باشد اما در بیشتر سافت استارترها این امکانات وجود دارد.

 

Start ramp

این پارامتر به معنی تنظیم مدت زمانی که سافت استارتر میبایستی موتور را از یک ولتاژ اولیه تا یک ولتاژ نهایی راه اندازی کند.

در حقیقت سافت استارتر با افزیش تدریجی ولتاژ موتور، موتور را به صورت نرم راه اندازی کرده و جریان راه اندازی آن را کنترل می کند.

بنابراین هرچه بار موتور کمتر باشد می توانیم این زمان را کمتر کنیم و بالعکس.

 

Stop ramp

این پارامتر مربوط به زمان استاپ کردن موتور می شود.زمانی که موتور از ولتاژ حداکثری به ولتاژ پایینی که برایش تعیین شده میرسد تا موتور به صورت نرم استاپ شود.این زمان هم نباید خیلی کم باشد زیرا قرار است موتور نرم استاپ شود.

مثلا فرض کنیم این سافت استارتر برای موتور نقاله ای استفاده شده که بر روی آن بطری شیشه ای قرار دارد هر چه نرم استاپ شود بهتر است!

 

Initial voltage


این پارامتر همان ولتاژ اولیه ای است که موتور بایستی با آن استارت شود.

باید بدانیم که در یک موتور سه فاز اگر در راه اندازی ولتاژ را کم کنیم گشتاور راه اندازی هم کم می شود.
 

مثلا اگر ولتاژ راه اندازی ۱۰ درصد از ولتاژ سه فاز ۳۸۰ ولتی باشد( ۳۸ ولت) آنگها طبق رابطه ای که بین گشتاور راه اندازی و ولتاژ وجود دارد گشتاور راه اندازی می شود ۱/۰ به توان دو که می شود یکصدم

یعنی به درصد گشتاور راه اندازی یک درصد گشتاور نامی خواهد شد و این یعنی موتور اصلا راه نخواهد افتاد!
لذا بایستی رنجی از ولتاژ اولیه را تعیین کنیم که موتور راحت و به نرمی راه بیفتد.

 

Current limit

این پارامتر یعنی محدودیت جریان در هنگام راه اندازی

اگر موتور متصل به سافت استارتر دارای بار سنگینی روی محور خود باشد می توان برای سافت استارتر تنظیم کرد که جریان از حدی بیشتر نشود لذا اگر جریان به این حد رسید سافت استارتر دیگر افزایش تدریجی ولتاژنداشته باشد تا جریان راه اندازی افت کرده و دوباره سافت استارتر شروع به افزایش جریان راه اندازی نماید. 

 

Step down voltage

این پارامتر همان ولتاژ پایینی است که موتور پس از استاپ کردن از ولتاژ بالا به سمت این ولتاژ پایین می‌رود.
این ولتاژ همه جا نیاز به تنظیم ندارد و بهترین جایی که کارائی دارد مربوط به پمپهای آب است.