خازن سه فاز AC

خازنCapacitor : وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی (انرژی الکتریکی)  را در خود ذخیره کند. و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.

 

تفاوت عمده بین خازن AC و خازن DC

اگر یک خازن به یک باتری وصل شود ، پس از آنکه خازن شارژ شد ، اجازه نمی دهد جریان بین قطب های باتری جریان یابد. بنابراین جریان DC را مسدود می کند. اما در صورت AC ، جریان از طریق خازن بدون وقفه جریان می یابد. این امر به این دلیل است که خازن به همان میزان فرکانس جریان شارژ و تخلیه می شود. بنابراین یک خازن اجازه می دهد جریان اگر جریان برق باشد به طور مداوم جریان یابد.

 

رفتار خازن در هریک از مدارهای AC و DC

حال اگر منبع تغذیه ی ما DC باشد، در 5 ثابت زمانی (هر ثابت زمانی برابر حاصل ضرب مقاومت مدار در ظرفیت خازن است) به صورت کامل شارژ شده و جریان عبوری از آن صفر خواهد شد. لازم به ذکر است در این مدت جریان خازن به صورت نمایی کاهش می یابد.

اگر منبع تغذیه ی ما از نوع AC باشد به این معناست که جریان مدار ما متناوب است ، خازن در جریان متناوب(AC) جریان را عبور می دهد و شارژ و دشارژ می شود  ولی در جریان مستقیم (DC) سریعا شارژ شده و جریان را عبور نمی دهد .

 

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری فروش خازن‌های AC تک فاز و خازن های AC سه فاز  با برند کندیل Kendeil و برند دوکاتی Ducati در ایران می‌باشد.

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری فروش خازن‌ها ، فروش ابرخازن‌ها با برندهای خازن کندیل Kendeil، خازن دوکاتی Ducati و برند ابرخازن ال اس LS در ایران می‌باشد.این شرکت انواع خازن ها را در مدل های خازن ac، خازن dc، خازن ac/dc ، خازن تک فاز، خازن سه فاز، خازن استوانه ای، خازن آلومینیومی با امکان خرید خازن، خرید ابرخازن، با قیمت خازن و قیمت ابرخازن مناسب فراهم میکند.

خازن های ac برند کندیل و برند دوکاتی

خازن سه فاز AC

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

خازن کندیل K13250315000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)- خازن400-315 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13250400000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)-خازن 400 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13250500000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 500 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13250200000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 250-200 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13320125000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)، خازن 160-125 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن دوکاتی 416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 235-7.9 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416463xxx

خازن دوکاتی 416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 500 ولت 190-6.3 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416464xxx

خازن دوکاتی 416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 158-5.1 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416465xxx

خازن دوکاتی 416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 67-22 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416466xxx

خازن دوکاتی 416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 800 ولت 50-17 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416468xxx