جافیوزی

جافیوزی

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

جافیوزی تک پل CMS101

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

جافیوزی سه پل CMS103

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز سه پل با سایز 10x38 سری CMS103-X305023

جافیوزی فراز CMS1422PAK

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز با قابلیت اتصال چند فاز سری CMS1422PAK-Z218223

جافیوزی دو پل CMS102

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز دو پل با سایز 10x38 سری CMS102-W305022

جافیوزی تک پل CMS221M

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 22x58 سری CMS221M-S331078

جافیوزی تک پل CMS221

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 22x58 سری CMS221-T331079