نتایج جستجو "اینورتر"

نتایج جستجو "اینورتر"

Y40KPE

برند تکسم - دیوددیسکی مشخصات:
تریستور دیسکی تکسم 1070 آمپر 1800-1100 ولت Y40KPE

FR10GR69V32

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GR69V32-H1014583

MDQ100

برند تکسم - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

2MBI75U4A-120

برند فوجی الکتریک - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT دو تایی (دوبل) با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI75U4A

PC33UD69V12CD1A

برند فراز (مرسن) - کاردی مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V12CD1A-B300266

PC73UD10C1000TF

برند فراز (مرسن) - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با با جریان 1000A سری PC73UD10C1000TF-V300513

DVL 750/SP5

برند لِم - ورودی ولتاژ / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر سنسور ولتاژ سری DVL750/SP5

ماژول دیود SKKD 26

برند سمیکرون - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیود دوبل 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

LT 505-T

برند لِم - ورودی جریان / خروجی جریان مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT505T

LDSR 0.3-TP/SP1

برند لِم - ورودی جریان / خروجی ولتاژ مشخصات:
ترنسدیوسر جریان با تکنولوژی سنسور حلقه بسته سری LDSR0.3TP/SP1

SK 50 GAL 065

برند سمیکرون - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 60 آمپری سری SK50GAL065

SKiiP 12NAB066V1

برند سمیکرون - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB066V1

SKiiP 11AC126V1

برند سمیکرون - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11AC126V1

SKiiP 12ACC12T4V10

برند سمیکرون - IGBT دوازده تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی جفت (دوازده تایی) با فناوری Trench 4 IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12ACC12T4V10

SKN 60F

برند سمیکرون - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKN60F

SKKH 72 H4

برند سمیکرون - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 72 H4

تریستور SKT 340

برند سمیکرون - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 340 آمپر 1200-1800ولت SKT 340

SKiiP 28ANB16V1

برند سمیکرون - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1