نتایج جستجو "خازن"

نتایج جستجو "خازن"

خازن کندیل K01160103_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01160103M0J105

خازن کندیل K01200333_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 33000 میکروفارادی مدل K01 سری K01200333M0J214

خازن کندیل K01250103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01250103M0J143

خازن کندیل K01250472_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01250472M0H105

خازن کندیل K01400332_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 3300 میکروفارادی مدل K01 سری K01400332M0H105

خازن کندیل K01400222_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 2200 میکروفارادی مدل K01 سری K01400222M0G105

خازن کندیل K01400102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 1000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400102M0G079

خازن کندیل K01350103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01350103M0J143

خازن کندیل K01400332_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 3300 میکروفارادی مدل K01 سری K01400332M0J105

خازن کندیل K01450102_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 1000 میکروفارادی مدل K01 سری K01450102M0G105

خازن کندیل K01400472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01400472M0J143

خازن کندیل K01450102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 1000 میکروفارادی دل K01 سری K01450102M0G079

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-1S

خازن کندیل K02450682_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02450682M0J214

خازن کندیل K02250682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02250682M0J143

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-0.5S

خازن دوکاتی 416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 3300-370 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416850xx.x

خازن کندیل K02450222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن450 ولت 2200 میکروفارادی مدل K02 سری K02450222M0J143

خازن کوره القایی RFM 0.5-400-40S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.5 کیلو ولت 400kVar با فرکانس 40KHz- خازن آبگرد RFM 0.5-400-40S

خازن دوکاتی 416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1800 ولت 800-60 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416855

خازن کندیل K02160682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02160682M0J1055

خازن کوره القایی RFM 0.8-2000-1.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.8 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 1.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.8-2000-1.5S

خازن دوکاتی 416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 1050-90 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416854

خازن کندیل K13250315000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)- خازن400-315 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100-550 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DC 83 P سری خازن 41683

خازن کوره القایی RFM 0.75-500-2.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 500kVar با فرکانس 2.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-500-2.5S

خازن کندیل K13250200000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 250-200 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن دوکاتی 4.16.84.44xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168444

خازن دوکاتی 416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1000 ولت 5060-1600 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416883

خازن کوره القایی RFM 0.75-640-8S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 640kVar با فرکانس 8KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-640-8S

خازن دوکاتی 416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 235-7.9 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416463

خازن دوکاتی 4.16.42.22xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 330 ولت 60-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164222

خازن دوکاتی 4.16.84.55xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168455

خازن دوکاتی 416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 800 ولت 50-17 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416468

خازن دوکاتی 4.16.42.11xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 250 ولت 100-2 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164211

خازن دوکاتی 416.84H.44xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 400-50 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H44

خازن کوره القایی RFM 0.75-750-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 750kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-750-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.7-3000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.7 کیلو ولت 3000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.7-3000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.6-1000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.6 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.6-1000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.2-2000-2.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.2 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 2.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.2-2000-2.5S

خازن کوره القایی RFM 1.4-2000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.4 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.4-2000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.2-1500-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.2 کیلو ولت 1500kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.2-1500-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.175-2000-2.7S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.175 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 2.7KHz- خازن آبگرد RFM 1.175-2000-2.7S

خازن کوره القایی RFM 1-1000-20S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 20KHz- خازن آبگرد RFM 1-1000-20S

خازن کوره القایی RFM 0.75-2000-6S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 6KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-2000-6S

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-30S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 30KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-30S

خازن کوره القایی RFM 0.65-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.65 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.65-1000-1S

خازن کوره القایی RFM 0.65-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.65 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.65-1000-1S

خازن کوره القایی RFM 0.75-360-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 360kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-360-1S

خازن دوکاتی 416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 500 ولت 190-6.3 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416464

خازن دوکاتی 416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 158-5.1 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416465

خازن دوکاتی 416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 67-22 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416466

خازن کندیل K01400682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01400682M0J143

خازن کندیل K13250400000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)-خازن 400 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13250500000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 500 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13320125000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)، خازن 160-125 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

ابر خازن LSUC 002R7C 0650F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و ابرخازن 650 فارادی برند LS سری 002R7C0650F

ابر خازن LSUC 002R7C 1200F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 1200 فارادی برند LS سری 002R7C1200F

ابر خازن LSUC 002R7C 1500F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 1500 فارادی برند LS سری 002R7C1500F

ابر خازن LSUC 002R7C 2000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 2000 فارادی برند LS سری 002R7C2000F

ابر خازن LSUC 002R7C 3000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 3000 فارادی برند LS سری 002R7C3000F

ابر خازن LSUC 002R8L 0400F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.8 ولت و 400 فارادی برند LS سری 002R8L 0400F

خازن دوکاتی 4.16.84.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 600-60 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168422

خازن دوکاتی 4.16.84.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 330 ولت 450-50 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168433

خازن دوکاتی 4.16.84.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 690 ولت 175-10 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168466

خازن دوکاتی 4.16.84.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 930 ولت 100-10 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168499

خازن کندیل K01040104_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 40 ولت 100000 میکروفارادی مدل K01 سری K01040104M0H105

خازن کندیل K01160153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01160153M0J143

خازن کندیل K01200223_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 22000 میکروفارادی مدل K01 سری K01200223M0J143

خازن کندیل K01200822_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 8200 میکروفارادی مدل K01 سری K01200822M0J105

خازن کندیل K01250153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01250153M0J143

خازن کندیل K01250682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01250682M0J105

خازن کندیل K01350472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01350472M0J143

خازن کندیل K01350682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01350682M0J143

خازن کندیل K01400103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400103M0J1439

خازن کندیل K01400103_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400103M0J214

خازن کندیل K01400153_M0L220

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400153M0L220

خازن کندیل K01400472_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01400472M0J105

خازن کندیل K01100472_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01100472M0G079

خازن کندیل K01100682_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01100682M0G079

خازن کندیل K01100103_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01100103M0G079

خازن کندیل K01100333_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 33000 میکروفارادی مدل K01 سری K01100333M0J105

خازن کندیل K01450562_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 5600 میکروفارادی مدل K01 سری K01450562M0J143

خازن کندیل K01500222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 500 ولت 2200 میکروفارادی مدل K01 سری K01500222_M0J143

خازن دوکاتی 416.84H.22xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 500-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H22

خازن دوکاتی 4.16.42.33x

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 40-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164233

خازن دوکاتی 416.84H.33x

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 350 ولت 500-100 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H33

خازن کندیل K02063153_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 63 ولت 15000 میکروفارادی مدل K02 سری K02063153M0G0795

خازن کندیل K02450332_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 3300 میکروفارادی مدل K02 سری K02450332M0J143

خازن کندیل K02450472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 4700 میکروفارادی مدل K02 سری K02450472M0J143

خازن کندیل K04350822_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 8200 میکروفارادی مدل K04 سری K04350822M0J143

خازن کندیل K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 500 ولت 3900 میکروفارادی مدل K04 سری K04500392M0J143

خازن دوکاتی 4.16.42.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 35-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164244

خازن دوکاتی 4.16.42.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 20-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164266

خازن دوکاتی 416.84H.55xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-30 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H55

خازن دوکاتی 416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85C سری 41685V.0xx

خازن دوکاتی 416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

خازن دوکاتی 416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 3200-260 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

خازن دوکاتی 416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2000-170 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

خازن دوکاتی 416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1600 ولت 1400-120 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

خازن دوکاتی 416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1900 ولت 1030-85 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

خازن دوکاتی 416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100 ولت 760-60 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

خازن دوکاتی 416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 4000-500 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

خازن دوکاتی 416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 3300-280 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416851xx.x

خازن دوکاتی 416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 2100-180 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416852

خازن دوکاتی 416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1300 ولت 1450-120 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416853

خازن دوکاتی 416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 500 ولت 220-70 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168905

خازن دوکاتی 416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 180-60 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168907

خازن دوکاتی 416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 150-45 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168909

خازن دوکاتی 416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 110-30 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168911

خازن دوکاتی 416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1250 ولت 80-72 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168912

خازن دوکاتی 4.16.42.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 930 ولت 14-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164299

خازن دوکاتی 416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1450 ولت 55-15 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168914

خازن دوکاتی 416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2500-700 ولت 2100-230 میکروفارادی مدل DCH 86 PS سری خازن 41686V

خازن دوکاتی 416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2700-550 ولت 2100-120 میکروفارادی مدل DC 86 PS سری خازن 41686xx95

خازن دوکاتی 416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6800-550 ولت 15000-80 میکروفارادی مدل DC 86 P سری خازن 41686xx9

خازن دوکاتی 416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6000-550 ولت 3800-30 میکروفارادی مدل DC 85 B سری خازن 41685

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2350-650 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DCH 83 P سری خازن 41683

خازن دوکاتی DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 360mm

خازن دوکاتی DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 515mm

خازن دوکاتی DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 700mm

خازن دوکاتی DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 815mm

خازن دوکاتی 416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 10500-3200 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416881

خازن دوکاتی 416.84H.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 730 ولت 150-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H966

خازن دوکاتی 416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 8000-2400 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416882

خازن دوکاتی 416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1200 ولت 3700-1100 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416884

خازن دوکاتی 416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2700-750 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416885

خازن دوکاتی 416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 2000-550 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416886

ابر خازن LSUC002R8L0450FEA

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.8 ولت و ابرخازن 450 فارادی برند LS سری 002R8L0450FEA

خازن دوکاتی 416.84H.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 950 ولت 90-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H99

پرشر سوئیچ RP2N

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با رنج فشار 0 الی 100 بار و عملکرد دیافراگم سری سوئیچ فشار بخار RP2N

پرشر سوئیچ RP2Y

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با رنج فشار 0 الی 100 بار و عملکرد دیافراگم سری سوئیچ فشار بخار ضد انفجار RP2Y

پرشر سوئیچ RP2E

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با رنج فشار 0 الی 100 بار و عملکرد دیافراگم سری سوئیچ فشار بخار ضد انفجار RP2E

پرشر سوئیچ RPPN3

ایگلIGEL - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با ماکزیمم فشار 1 بار و عملکرد دیافراگم Viton سری سوئیچ فشار بخار RPPN3

پرشر سوئیچ RPPY3

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با ماکزیمم فشار 1 بار و عملکرد دیافراگم Viton سری سوئیچ فشار ضد انفجار RPPY3

پرشر سوئیچ RPPE3

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با ماکزیمم فشار 1 بار و عملکرد دیافراگم Viton سری سوئیچ فشار ضد انفجار RPPE3

پرشر سوئیچ RPPN4

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با ماکزیمم فشار 1، 80 و 100 بار و عملکرد دیافراگم Viton سری سوئیچ فشار بخار RPPN4