نتایج جستجو "خازن"

نتایج جستجو "خازن"

خازن دوکاتی 416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 235-7.9 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416463xxx

خازن دوکاتی 416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 500 ولت 190-6.3 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416464xxx

خازن دوکاتی 416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 158-5.1 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416465xxx

خازن دوکاتی 416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 67-22 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416466xxx

خازن دوکاتی 416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 800 ولت 50-17 میکروفارادی مدل Modulo XD سری 416468xxx

خازن کندیل K01400472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01400472M0J143

خازن کندیل K13250315000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)- خازن400-315 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K01400682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01400682M0J143

خازن کندیل K13250400000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)-خازن 400 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K01450102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 1000 میکروفارادی دل K01 سری K01450102M0G079

خازن کندیل K13250500000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 500 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K01450102_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 1000 میکروفارادی مدل K01 سری K01450102M0G105

خازن کندیل K13250200000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac) - خازن 250-200 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

خازن کندیل K13320125000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac کندیل ( خازن سه فاز ac)، خازن 160-125 میکروفارادی با کاربرد راه انداز موتور سری K13

ابر خازن LSUC 002R7C 0650F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و ابرخازن 650 فارادی برند LS سری 002R7C0650F

ابر خازن LSUC 002R7C 1200F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 1200 فارادی برند LS سری 002R7C1200F

ابر خازن LSUC 002R7C 1500F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 1500 فارادی برند LS سری 002R7C1500F

ابر خازن LSUC 002R7C 2000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 2000 فارادی برند LS سری 002R7C2000F

ابر خازن LSUC 002R7C 3000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.7 ولت و 3000 فارادی برند LS سری 002R7C3000F

ابر خازن LSUC 002R8L 0400F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.8 ولت و 400 فارادی برند LS سری 002R8L 0400F

خازن دوکاتی 4.16.84.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 600-60 میکروفارادی مدل GP84 سری 416842xxx

خازن دوکاتی 4.16.84.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 330 ولت 450-50 میکروفارادی مدل GP84 سری 416843xxx

خازن دوکاتی 4.16.84.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری 416844xxx

خازن دوکاتی 4.16.84.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری 416845xxx

خازن دوکاتی 4.16.84.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 690 ولت 175-10 میکروفارادی مدل GP84 سری 416846xxx

خازن دوکاتی 4.16.84.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 930 ولت 100-10 میکروفارادی مدل GP84 سری 416849xxx

خازن کندیل K01040104_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 40 ولت 100000 میکروفارادی مدل K01 سری K01040104M0H105

خازن کندیل K01160103_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01160103M0J105

خازن کندیل K01160153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01160153M0J143

خازن کندیل K01200223_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 22000 میکروفارادی مدل K01 سری K01200223M0J143

خازن کندیل K01200333_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 33000 میکروفارادی مدل K01 سری K01200333M0J214

خازن کندیل K01200822_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 200 ولت 8200 میکروفارادی مدل K01 سری K01200822M0J105

خازن کندیل K01250103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01250103M0J143

خازن کندیل K01250153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01250153M0J143

خازن کندیل K01250472_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01250472M0H105

خازن کندیل K01250682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01250682M0J105

خازن کندیل K01350103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01350103M0J143

خازن کندیل K01350472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01350472M0J143

خازن کندیل K01350682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01350682M0J143

خازن کندیل K01400102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 1000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400102M0G079

خازن کندیل K01400103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400103M0J1439

خازن کندیل K01400103_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400103M0J214

خازن کندیل K01400153_M0L220

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 15000 میکروفارادی مدل K01 سری K01400153M0L220

خازن کندیل K01400222_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 2200 میکروفارادی مدل K01 سری K01400222M0G105

خازن کندیل K01400332_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 3300 میکروفارادی مدل K01 سری K01400332M0H105

خازن کندیل K01400472_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01400472M0J105

خازن کندیل K01100472_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 4700 میکروفارادی مدل K01 سری K01100472M0G079

خازن کندیل K01100682_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 6800 میکروفارادی مدل K01 سری K01100682M0G079

خازن کندیل K01100103_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 10000 میکروفارادی مدل K01 سری K01100103M0G079

خازن کندیل K01100333_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 100 ولت 33000 میکروفارادی مدل K01 سری K01100333M0J105

خازن کندیل K01400332_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 400 ولت 3300 میکروفارادی مدل K01 سری K01400332M0J105

خازن کندیل K01450562_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 5600 میکروفارادی مدل K01 سری K01450562M0J143

خازن کندیل K01500222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 500 ولت 2200 میکروفارادی مدل K01 سری K01500222_M0J143

خازن دوکاتی 4.16.42.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 250 ولت 100-2 میکروفارادی مدل GP42 سری 416421xxx

خازن دوکاتی 416.84H.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 500-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H2xxx

خازن دوکاتی 4.16.42.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 330 ولت 60-1 میکروفارادی مدل GP42 سری 416422xxx

خازن دوکاتی 4.16.42.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 40-1 میکروفارادی مدل GP42 سری 416423xxx

خازن دوکاتی 416.84H.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 350 ولت 500-100 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H3xxx

خازن کندیل K02063153_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 63 ولت 15000 میکروفارادی مدل K02 سری K02063153M0G0795

خازن کندیل K02160682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 160 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02160682M0J1055

خازن کندیل K02450222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن450 ولت 2200 میکروفارادی مدل K02 سری K02450222M0J143

خازن کندیل K02450332_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 3300 میکروفارادی مدل K02 سری K02450332M0J143

خازن کندیل K02450472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 4700 میکروفارادی مدل K02 سری K02450472M0J143

خازن کندیل K02450682_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 450 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02450682M0J214

خازن کندیل K02250682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 250 ولت 6800 میکروفارادی مدل K02 سری K02250682M0J143

خازن کندیل K04350822_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 350 ولت 8200 میکروفارادی مدل K04 سری K04350822M0J143

خازن کندیل K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن dc کندیل- خازن 500 ولت 3900 میکروفارادی مدل K04 سری K04500392M0J143

خازن دوکاتی 4.16.42.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 35-1 میکروفارادی مدل GP42 سری 416424xxx

خازن دوکاتی 416.84H.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 400-50 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H4xxx

خازن دوکاتی 4.16.42.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 20-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری 416426xxx

خازن دوکاتی 416.84H.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-30 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H5xx

خازن دوکاتی 416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85C سری 41685V.0xx

خازن دوکاتی 416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

خازن دوکاتی 416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 3200-260 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

خازن دوکاتی 416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2000-170 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

خازن دوکاتی 416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1600 ولت 1400-120 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

خازن دوکاتی 416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1900 ولت 1030-85 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

خازن دوکاتی 416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100 ولت 760-60 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

خازن دوکاتی 416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 4000-500 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

خازن دوکاتی 416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 3300-370 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416850xx.x

خازن دوکاتی 416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 3300-280 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416851xx.x

خازن دوکاتی 416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 2100-180 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416852xx.x

خازن دوکاتی 416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1300 ولت 1450-120 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416853xx.x

خازن دوکاتی 416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 1050-90 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416854xx.x

خازن دوکاتی 416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1800 ولت 800-60 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416855xx.x

خازن دوکاتی 416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 500 ولت 220-70 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168905xx

خازن دوکاتی 416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 180-60 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168907xx

خازن دوکاتی 416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 150-45 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168909xx

خازن دوکاتی 416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 110-30 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168911xx

خازن دوکاتی 416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1250 ولت 80-72 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168912xx

خازن دوکاتی 4.16.42.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 930 ولت 14-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری 416429xxx

خازن دوکاتی 416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1450 ولت 55-15 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری 4168914xx

خازن دوکاتی 416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2500-700 ولت 2100-230 میکروفارادی مدل DCH 86 PS سری 41686Vxx95

خازن دوکاتی 416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2700-550 ولت 2100-120 میکروفارادی مدل DC 86 PS سری 41686xx95

خازن دوکاتی 416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6800-550 ولت 15000-80 میکروفارادی مدل DC 86 P سری 41686xx9x

خازن دوکاتی 416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6000-550 ولت 3800-30 میکروفارادی مدل DC 85 B سری 41685xxxx

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100-550 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DC 83 P سری 41683xxxx

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2350-650 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DCH 83 P سری 41683xxxx

خازن دوکاتی DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل DC 45 با ارتفاع 360mm

خازن دوکاتی DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل DC 45 با ارتفاع 515mm

خازن دوکاتی DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل DC 45 با ارتفاع 700mm

خازن دوکاتی DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل DC 45 با ارتفاع 815mm

خازن دوکاتی 416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 10500-3200 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416881xxx

خازن دوکاتی 416.84H.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 730 ولت 150-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H96xx

خازن دوکاتی 416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 8000-2400 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416882xxx

خازن دوکاتی 416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1000 ولت 5060-1600 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416883xxx

خازن دوکاتی 416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1200 ولت 3700-1100 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416884xxx

خازن دوکاتی 416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2700-750 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416885xxx

خازن دوکاتی 416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 2000-550 میکروفارادی مدل DC 88 M سری 416886xxx

ابر خازن LSUC002R8L0450FEA

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
سوپرخازن ال اس (اولترا خازن) 2.8 ولت و ابرخازن 450 فارادی برند LS سری 002R8L0450FEA

خازن دوکاتی 416.84H.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 950 ولت 90-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری 41684H9xxx