نتایج جستجو "فیوز"

نتایج جستجو "فیوز"

فیوز فراز FR10GG50V10

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 10 آمپری سری FR10GG50V10-S218194

فیوز فست PC73UD10C1000TF

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور مشخصات:
فیوز فست ac فراز فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 1000 آمپر 1000 ولت سری فیوز V300513

فیوز فراز FR10GG50V2

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 2 آمپری سری FR10GG50V2-D213098

فیوز فست PC33UD69V12CD1A

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کاردی مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز (فیوز چاقویی) ، فیوز کاردی690 ولت و جریان 1250 آمپری سری فیوز B300266

فیوز فست PC33UD69V1250TF

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور مشخصات:
فیوز فست ac فراز فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 690 ولت 1250 آمپری سری فیوز D300084C

فیوز فراز FR10GG50V6

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 6 آمپری سری FR10GG50V6-K215128

فیوز تندسوز FR10GR69V32

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست ac فراز تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 32 آمپری سری FR10GR69V32-H1014583

فیوز کاردی فست G301076

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کاردی مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز (فیوز چاقویی) ، فیوز کاردی650 ولت و جریان 1600 آمپری سری فیوز A065UD33LI1600

فیوز فست PC32UD69V900TF

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور مشخصات:
فیوز فست ac فراز فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 690 ولت 900 آمپری سری فیوز Q300072C

فیوز فراز FR22GG50V125

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 125 آمپری سری FR22GG50V125-J219773

فیوز تندسوز BS17GB69V63

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز فست، فیوز کف خواب ac فراز تندسوز با 690 ولت ولتاژ و جریان 63 آمپری سری BS17GB69V63-G220967

فیوز تندسوز FR10GR69V2

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست فراز، فیوز ac تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 2 آمپری سری FR10GR69V2-Q1014567

فیوز کاردی فست M300690

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کاردی مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز (فیوز چاقویی) ، فیوز کاردی1000 ولت و جریان 1000 آمپری سری فیوز A100UD73LI1000

فیوز B300082

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز، فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 1000 آمپر 690 ولت سری فیوز PC33UD69V1000TF

جافیوزی تک پل CMS101

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

فیوز فراز FR10GG50V4

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 4 آمپری سری FR10GG50V4-X213598

فیوز تندسوز BS17UB69V100

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز فست کف خواب، فیوز ac فراز تندسوز با 690 ولت ولتاژ و جریان 100 آمپری سری BS17UB69V100-L220971

فیوز کاردی فست Z300264

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کاردی مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز (فیوز چاقویی) ، فیوز کاردی690 ولت و جریان 1000 آمپری سری فیوز PC33UD69V10CD1A

فیوز تندسوز FR10GR69V25

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست فراز، فیوز ac تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 25 آمپری سری FR10GR69V25-F1014581

فیوز M300069

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور مشخصات:
فیوز قطع سریع فراز، فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 630 آمپر 690 ولت سری فیوز PC32UD69V630TF

فیوز کندسوز FR10AM50V1

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز تاخیری، فیوز ac فراز کندسوز استوانه ای با 500 ولت ولتاژ و جریان 1 آمپری سری FR10AM50V1-F217171

جافیوزی سه پل CMS103

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز سه پل با سایز 10x38 سری CMS103-X305023

جافیوزی فراز CMS1422PAK

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز با قابلیت اتصال چند فاز سری CMS1422PAK-Z218223

فیوز فراز FR10GG40V32

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 400 ولت ولتاژ و جریان 32 آمپری سری FR10GG40V32-A214107

فیوز فراز FR10GG50V16

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 16 آمپری سری FR10GG50V16-G200750

فیوز فراز FR14GG50V50

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 50 آمپری سری FR14GG50V50-Z219235

فیوز تندسوز FR10GR69V20

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست فراز فیوز ac تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 20 آمپری سری FR10GR69V20- E1014580

فیوز تندسوز FR10GR69V16

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست،فیوز ac فراز تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 16 آمپری سری FR10GR69V16- D1014579

فیوز تندسوز FR10GR69V10

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست، فیوز ac فراز تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 10 آمپری سری FR10GR69V10- A1014576

فیوز تندسوز FR10GR69V30

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست، فیوز ac فراز تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 30 آمپری سری FR10GR69V30- G1014582

فیوز تندسوز FR27UQ69V160T

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز فست، فیوز ac فراز تندسوز استوانه ای با 690 ولت ولتاژ و جریان 160 آمپری سری FR27UQ69V160T-X076311

فیوز کندسوز FR10AM50V16

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز تاخیری، فیوز ac فراز کندسوز استوانه ای با 500 ولت ولتاژ و جریان 16 آمپری سری FR10AM50V16-F214618

فیوز کندسوز FR10AM40V32

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای مشخصات:
فیوز تاخیری، فیوز ac فراز کندسوز استوانه ای با 400 ولت ولتاژ و جریان 32 آمپری سری FR10AM40V32-J218715

فیوز لیفتراکی CNN150DIN

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز لیفتراکی مشخصات:
فیوزلیفتراکی ac/dc فراز با 130 ولت ولتاژ و جریان 150 آمپری سری CNN150DIN-P228840E

پایه فیوز MR45SPL

فراز (مرسن) Ferraz - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس فیوز فراز (پایه فیوز)های استوانه ای سری MR45SPL-S210236

جافیوزی دو پل CMS102

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز دو پل با سایز 10x38 سری CMS102-W305022

میکرو سوئیچ فیوز MS3V1-5

فراز (مرسن) Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکرو سوئیچ فیوز فراز با 1000 ولت ولتاژ و جریان 10 آمپری سری MS3V1-5 - X310014

جافیوزی تک پل CMS221M

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 22x58 سری CMS221M-S331078

جافیوزی تک پل CMS221

فراز (مرسن) Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی فراز تک پل با سایز 22x58 سری CMS221-T331079

فیوز تندسوز D330191 کد DN000UB69V400

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر D330191 کد DN000UB69V400

فیوز تندسوز K330036 کد DN000UB69V80

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر K330036 کد DN000UB69V80

فیوز تندسوز L330037 کد DN000UB69V100

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 100 آمپری نامبر L330037 کد DN000UB69V100

فیوز تندسوز N330039 کد DN000UB69V160

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 160 آمپری نامبر N330039 کد DN000UB69V160

فیوز تندسوز P330040 کد DN000UB69V200

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر P330040 کد DN000UB69V200

فیوز تندسوز Q330041 کد DN000UB69V250

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری نامبر Q330041 کد DN000UB69V250

فیوز تندسوز V330114 کد DN000UB69V350

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 350 آمپری نامبر V330114 کد DN000UB69V350

فیوز تندسوز A330027 کد DN000UB69V200V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر A330027 کد DN000UB69V200V

فیوز تندسوز B330028 کد DN000UB69V250V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری B330028 کد DN000UB69V250V

فیوز تندسوز C330029 کد DN000UB69V315V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 315 آمپری نامبر C330029 کد DN000UB69V315V

فیوز تندسوز E330192 کد DN000UB69V400V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر E330192 کد DN000UB69V400V

فیوز تندسوز W330023 کد DN000UB69V80V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر W330023 کد DN000UB69V80V

فیوز تندسوز M330038 کد DN000UB69V125

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 125 آمپری نامبر M330038 کد DN000UB69V125

میکرو سوئیچ فیوز MS7V1-5

فراز (مرسن) Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکرو سوئیچ فیوز فراز با 1500 ولت ولتاژ و جریان 10 آمپری سری MS7V1-5 - J310002