ماویلور Mavilor

ماویلور Mavilor

شرکت Mavilor Motors از سال 1979 عضو یکی از گروه های شرکت Infranor بوده اند، و امروزه با تولید انواع سروموتور AC، سروو موتور DC، ماشین آلات و تاسیسات توانسته اند رضایت مشتریان خود را برای سال‌های متمادی کسب کنند. سروو موتورها شامل یک موتور مناسب به همراه یک سنسور خاص برای بازخورد موقعیت (Position Feedback) هستند و برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی مانند پالایشگاه، پتروشیمی،ذوب، نورد، فولاد، ریخته گری، مس، سیمان، آلومینیوم و جرثقیل سازی کاربرد دارد.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل برترین توزیع کننده سرووموتور و سروودرایو با برند ماویلور در ایران می‌باشد.

ماویلور Mavilor

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

سرو موتور CML-30

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 25 وات با گشتاور 0.08 سری radial مدل CML30

سرو موتور CML-60

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 63 وات با گشتاور 0.2 سری radial مدل CML60

سرو موتور MSS-2

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 190.3 وات با گشتاور 0.6 سری axial مدل MSS2

سرو موتور MSS-8

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 805 وات با گشتاور 2.56 سری axial مدل MSS8

سرو موتور MSS-12

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 1240 وات با گشتاور 3.95 سری axial مدل MSS12

سرو موتور MS-8 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 805 وات با گشتاور 2.56 سری axial مدل MS8 EExdIIC

سرو موتور CML-50

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 47 وات با گشتاور 0.15 سری radial مدل CML50

سرو موتور MSS-4

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 397 وات با گشتاور 1.26 سری axial مدل MSS4

سرو موتور MSS-6

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 575 وات با گشتاور 1.83 سری axial مدل MSS6

سرو موتور MSS-22

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 2573 وات با گشتاور 8.19 سری axial مدل MSS22

سرو موتور MSS-35

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 3525 وات با گشتاور 11.23 سری axial مدل MSS35

سرو موتور MSS-45

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 4274 وات با گشتاور 13.6 سری axial مدل MSS45

سرو موتور MS-2 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 190.3 وات با گشتاور 0.6 سری axial مدل MS2 EExdIIC

سرو موتور MS-4 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 397 وات با گشتاور 1.26 سری axial مدل MS4 EExdIIC

سرو موتور MS-6 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 575 وات با گشتاور 1.83 سری axial مدل MS6 EExdIIC

سرو موتور MS-12 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 1240 وات با گشتاور 39.5 سری axial مدل MS12 EExdIIC

سرو موتور MS-22 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 2573 وات با گشتاور 8.19 سری axial مدل MS12 EExdIIC