دوکاتی Ducati

دوکاتی Ducati

شرکت Ducati energia طراحی و تولید کننده انواع خازن DC، خازن AC ، کنتورهای انرژیوسایل نقلیه الکتریکی و ژنراتورها می‌باشد. این شرکت محصولاتی از جمله وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی، اینورترها، خازن‌های با جریان متناوب، خازن‌های الکترولیتی، سیستم‌های ضریب تصحیح توان و آنالایزر انرژی را توسعه و تولید می‌کند. خازن های دوکاتی در صنایع پتروشیمی، مناطق انتقال گاز، پالایشگاه، ذوب، نورد، فولاد، سیمان، ریخته گری، ذوب، دستگاه UPS، تولیدکنندگان رکتیفایر، سافت استارتر، صنعت ریلی  کاربرد دارد. 
بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری فروش خازن‌های دوکاتی در ایران می‌باشد.
 

دوکاتی Ducati

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

خازن دوکاتی 416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 3300-370 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416850xx.x

خازن دوکاتی 416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1800 ولت 800-60 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416855

خازن دوکاتی 416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 1050-90 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416854

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100-550 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DC 83 P سری خازن 41683

خازن دوکاتی 416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1000 ولت 5060-1600 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416883

خازن دوکاتی 4.16.84.44xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168444

خازن دوکاتی 4.16.42.22xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 330 ولت 60-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164222

خازن دوکاتی 4.16.84.55xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168455

خازن دوکاتی 416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 235-7.9 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416463

خازن دوکاتی 4.16.42.11xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 250 ولت 100-2 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164211

خازن دوکاتی 416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 800 ولت 50-17 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416468

خازن دوکاتی 416.84H.44xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 450 ولت 400-50 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H44

خازن دوکاتی 4.16.84.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 600-60 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168422

خازن دوکاتی 4.16.84.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 330 ولت 450-50 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168433

خازن دوکاتی 4.16.84.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 690 ولت 175-10 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168466

خازن دوکاتی 4.16.84.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 930 ولت 100-10 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168499

خازن دوکاتی 416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 500 ولت 190-6.3 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416464

خازن دوکاتی 416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 158-5.1 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416465

خازن دوکاتی 416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 67-22 میکروفارادی مدل Modulo XD سری خازن 416466

خازن دوکاتی 416.84H.22xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 250 ولت 500-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H22

خازن دوکاتی 4.16.42.33x

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 450 ولت 40-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164233

خازن دوکاتی 416.84H.33x

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 350 ولت 500-100 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H33

خازن دوکاتی 4.16.42.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 550 ولت 35-1 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164244

خازن دوکاتی 4.16.42.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 690 ولت 20-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164266

خازن دوکاتی 416.84H.55xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-30 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H55

خازن دوکاتی 416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85C سری 41685V.0xx

خازن دوکاتی 416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 5600-480 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

خازن دوکاتی 416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 3200-260 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

خازن دوکاتی 416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2000-170 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

خازن دوکاتی 416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1600 ولت 1400-120 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

خازن دوکاتی 416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1900 ولت 1030-85 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

خازن دوکاتی 416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2100 ولت 760-60 میکروفارادی مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

خازن دوکاتی 416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 4000-500 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

خازن دوکاتی 416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 3300-280 میکروفارادی مدل DC 85 C سری 416851xx.x

خازن دوکاتی 416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 2100-180 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416852

خازن دوکاتی 416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1300 ولت 1450-120 میکروفارادی مدل DC 85 C سری خازن 416853

خازن دوکاتی 416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 500 ولت 220-70 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168905

خازن دوکاتی 416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 180-60 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168907

خازن دوکاتی 416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 900 ولت 150-45 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168909

خازن دوکاتی 416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1100 ولت 110-30 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168911

خازن دوکاتی 416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1250 ولت 80-72 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168912

خازن دوکاتی 416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1450 ولت 55-15 میکروفارادی مدل DC 89 HC سری خازن 4168914

خازن دوکاتی 416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2500-700 ولت 2100-230 میکروفارادی مدل DCH 86 PS سری خازن 41686V

خازن دوکاتی 416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2700-550 ولت 2100-120 میکروفارادی مدل DC 86 PS سری خازن 41686xx95

خازن دوکاتی 416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6800-550 ولت 15000-80 میکروفارادی مدل DC 86 P سری خازن 41686xx9

خازن دوکاتی 416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 6000-550 ولت 3800-30 میکروفارادی مدل DC 85 B سری خازن 41685

خازن دوکاتی 416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 2350-650 ولت 1850-90 میکروفارادی مدل DCH 83 P سری خازن 41683

خازن دوکاتی DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 360mm

خازن دوکاتی DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 515mm

خازن دوکاتی DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 700mm

خازن دوکاتی DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 4800-800 ولت 5000-100 میکروفارادی مدل خازن DC45 با ارتفاع 815mm

خازن دوکاتی 416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 550 ولت 10500-3200 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416881

خازن دوکاتی 416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 700 ولت 8000-2400 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416882

خازن دوکاتی 416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1200 ولت 3700-1100 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416884

خازن دوکاتی 416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1350 ولت 2700-750 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416885

خازن دوکاتی 416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن dc دوکاتی- خازن 1550 ولت 2000-550 میکروفارادی مدل DC 88 M سری خازن 416886

خازن دوکاتی 4.16.42.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن ac دوکاتی- خازن 930 ولت 14-0.68 میکروفارادی مدل GP42 سری خازن 4164299

خازن دوکاتی 416.84H.66xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 730 ولت 150-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H966

خازن دوکاتی 416.84H.99xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن ac/dc دوکاتی- خازن 950 ولت 90-10 میکروفارادی مدل GPX84 سری خازن 41684H99