کاشکه kaschke

کاشکه kaschke

شرکت کاشکه در سال 1955 در آلمان تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تولید انواع فریت ها و ذغال جوش های صنعتی آغاز کرد. از جمله ویژگی‌های مهم محصولات این شرکت می توان به پکیج های فشرده و چگالی شار بالا اشاره کرد. از جمله کاربردهای فریت و ذغال جوش‌ها در صنایع ذوب و پروفیل سازی به عنوان ماده مصرفی ذکر کرد.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده انحصاری محصولات Kaschke در ایران می باشد.

کاشکه kaschke

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

فریت کاشکه U 13/5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U13.5

فریت کاشکه U 25/13

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U25/13

فریت کاشکه U 46/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U46/28

فریت کاشکه U 80/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U80/25

فریت کاشکه E 6.3/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E6.3/2

فریت کاشکه E 8/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E8/2

فریت کاشکه E 10/3

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E10/3

فریت کاشکه E 13/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E13/4 (EF 12.6/3.7)

فریت کاشکه E 15/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E15/4

فریت کاشکه E 16/5

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E16/5 (EF 16/4.7)

فریت کاشکه E 20/6

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/6 (EF 20/5.9)

فریت کاشکه E 20/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/11

فریت کاشکهE 20/9/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/9/11

فریت کاشکه U 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 100/25

فریت کاشکه E 25/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E25/7 (EF 25/7.5)

فریت کاشکه I 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 100/25

فریت کاشکهE 25/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E25/11

فریت کاشکه U 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 126/20

فریت کاشکه I 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 126/60

فریت کاشکه E 30/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E30/7 (E 30/7.3)

فریت کاشکه U 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 130/25

فریت کاشکه I 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 130/25

فریت کاشکه E 32/9

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E32/9 (EF 32/9.5)

فریت کاشکه E 36/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل (E 36/11.5) E36/11

فریت کاشکه E 42/15

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E42/15

فریت کاشکه E 42/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E42/20

فریت کاشکه E 55/21

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E55/21

فریت کاشکه E 65/27

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E65/27

فریت کاشکه E 70/32

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E70/32

فریت کاشکه E 80/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E80/20

فریت کاشکه E 100/28

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E100/28