سمیکرون semikron

سمیکرون semikron

شرکت سمیکرون از سال 1951 فعالیت خود را در زمینه تولید ماژول‌ها و سیستم‌های اولیه توان همچون انواع پل دیود، دیود پیچی، دیود دیسکی، دیود دوبل، تریستور دیسکی، تریستور پیچی، دوبل تریستور، ماژول دیود-تریستور، آی جی بی تی ، درایو آی جی بی تی و ... آغاز نموده و در حال حاضر به فروش جهانی قابل توجهی نایل آمده است. تمامی این نیمه‌هادی‌ها برای صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی، ذوب، نورد، کوره القایی، پروفیل سازی، آلومینیوم سازی، تولیدکنندگان صنعتی همچون: تابلو برق، باتری شارژی، اینورتر، UPS،  تولیدکنندگان موتور و ژنراتور و صنعت خودرو سازی کاربرد دارد.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده انحصاری محصولات برند سمیکرون در ایران می‌باشد.

سمیکرون semikron

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

SKN 6000

سمیکرون semikron - دیوددیسکی مشخصات:
دیود دیسکی 6000 آمپر 600-200 ولت SKN6000

DBI 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

SKKT 273

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

SKKD 15

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

SKKD 260

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

SKKQ 800/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

SKKQ 1200/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

SKKT 58/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

SKKT 92

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

SKKT 106

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

SKKT 162

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

SKKT 172

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

SKKT 330

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

SKKT 570/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

SKKT 107/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

تریستور SKT 24

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 24 آمپر 400-1800ولت SKT 24

تریستور SKT 40

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 40 آمپر 400-1800ولت SKT 40

تریستور SKT 50

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 50 آمپر 600-1800ولت SKT 50

تریستور SKT 80

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 80 آمپر 600-1800ولت SKT 80

تریستور SKT 80

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 80 آمپر 600-1800ولت SKT 80

تریستور SKT 100

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 100 آمپر 400-1800ولت SKT 100

تریستور SKT 160

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 160 آمپر 400-1600ولت SKT 160

تریستور SKT 300

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور 300 آمپر 400-1600ولت SKT 300

SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD46

SKKD 100

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

SKKD 162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

SKKD 212/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

SKKD 353/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

SKKD 380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

SKKD 701

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701

SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

SKKH 15

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 13.5 آمپر 1600-600 ولت SKKH15

SKHI 21A R

سمیکرون semikron - درایور IGBT مشخصات:
درایور آی جی بی تی 8 آمپر 1200ولت SKHI 21A R

SKNa 4

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 4 آمپر 1700-1300 ولت SKNa4

SKB 25

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

دیود فست SKKD 42F

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F

SKD 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

ماژول تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

ماژول دیود SKKD 26

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیود دوبل 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

SKKH 27

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 25 آمپر 1800-800 ولت SKKH 27

دیود ماژول SKKE81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیود 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81

دیود ماژول SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیود 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

دیود ماژول SKKE380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیود 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380

SKNa 47

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 5000-3600 ولت SKNa47

SKB 26

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

SKD 26

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

SKKH 42

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 40 آمپر 1800-800 ولت SKKH 42

SKB 30

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

SKNa 102

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 125 آمپر 5000-3600 ولت SKNa102

SKD 30

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

SKKH 57

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 1800-800 ولت SKKH 57

SKB 52

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

SKN 26

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKN26

SKD 33

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

SKKH 72

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 1800-800 ولت SKKH 72

SKN 45

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 1600-400 ولت SKN45

SKiiP 12NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB066V1

SKiiP 25NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 30 آمپری سری SKiiP25NAB066V1

SKiiP 26NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 50 آمپری سری SKiiP26NAB066V1

SKiiP 11NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 6 آمپری سری SKiiP11NAB065V1

SKiiP 12NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB065V1

SKiiP 11AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11AC126V1

SKiiP 12AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12AC126V1

SKiiP 24AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 35 آمپری سری SKiiP24AC126V1

SKiiP 11NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11NAB126V1

SKiiP 23NAB126V10

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 25 آمپری سری SKiiP23NAB126V10

SKiiP 35NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 50 آمپری سری SKiiP35NAB126V1

SKiiP 38AC126V2

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 105 آمپری سری SKiiP38AC126V2

SKiiP 12ACC12T4V10

سمیکرون semikron - IGBT دوازده تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی جفت (دوازده تایی) با فناوری Trench 4 IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12ACC12T4V10

SK 75 GB 066 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 3 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK75GB066T

SK 75 GB 12T4 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 4 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK75GB12T4T

SK 100 GB 12T4 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 4 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK100GB12T4T

SK 50 GAL 065

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 60 آمپری سری SK50GAL065

SK 50 GAR 065

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 60 آمپری سری SK50GAR065

SK 60 GAL 125

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 50 آمپری سری SK60GAL125

SKD 51

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

SKB 60

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

SKKH 92

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 95 آمپر 1800-800 ولت SKKH 92

SKKH 106

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 106 آمپر 1800-800 ولت SKKH106

SKB 72

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

SKN 70

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN70

SKD 53

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

SKM600GA12T4

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT تکی با ولتاژ 1200 و جریان 600 آمپری سری SKM600

SKN 71

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN71

SKBH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

SKD 83

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

SKKH 122

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 129 آمپر 1800-800 ولت SKKH 122

SKN 100

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKN100

SKD 31

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

SKBZ 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

SKKH 132

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 137 آمپر 1800-800 ولت SKKH 132

SKN 130

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKN130

SKBT 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

SKKH 162

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 156 آمپر 1800-800 ولت SKKH 162

SKN 240

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKN 240

SKD 82

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

SKCH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

SKCH 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

SKKH 250

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 250 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 250

SKN 300

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKN 300

SKD 100

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

SKKH 273

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 273

SKN 320

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKN 320

SKD 110

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

SKKH 330

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 305 آمپر 1800-800 ولت SKKH330

SKN 60F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKN60F

SKD 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

SKKH 460

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 460 آمپر 2200-1600 ولت SKKH 460

SKN 135F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN135F

SKD 160

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

SKKH 57 H4

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 57 H4

SKN 136F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN136F

SKD 210

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

SKN 140F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN140F

SKDH 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

SKKH 72 H4

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 72 H4

SKN 141F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN141F

SKDH 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

تریستور SKT 340

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 340 آمپر 1200-1800ولت SKT 340

تریستور SKT 551

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 550 آمپر 1200-1800ولت SKT 551

تریستور SKT 760

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 760 آمپر 1200-1800ولت SKT 760

تریستور SKT 1200

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 1200 آمپر 1200-1800ولت SKT 1200

تریستور SKT 883

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور 890 آمپر 400-1800ولت SKT 883

SKKH 132 H4

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 128 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 132 H4

SKR 26

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKR26

SKDT 60

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

SKKH 162 H4

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 143 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 162 H4

SKR 70

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR70

SKDT 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

SKKH 58/16 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 55 آمپر 1600 ولت SKKH 58/16 E

SKR 71

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR71

SKDT 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

SKKH 107/16 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 119 آمپر 1600 ولت SKKH 107/16 E

SKR 100

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKR100

SKR 130

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKR130

SKD146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

SKKH 172/16 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 175 آمپر 1600 ولت SKKH 172/16 E

SKKH 215/16 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1600 ولت SKKH 215/16 E

SKR 240

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKR240

SKD116/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

SKKH 172/18 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 175 آمپر 1800 ولت SKKH 172/18 E

SKR 300

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKR300

SKR 320

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKR320

SKD116/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

SKKH 215/18 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1800 ولت SKKH 215/18 E

SKDH116/..L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

SKKH 323/18 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 320 آمپر 1800 ولت SKKH323/18 E

SKR 60F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKR60F

SKDH146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

SKKH 570/18 E

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 570 آمپر 1800 ولت SKKH 570/18 E

SKR 136F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKR136F

SKDH146/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

SKKH 280/22 E H4

سمیکرون semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 252 آمپر 2200 ولت SKKH 280/22 E H4

SKR 141F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKR141F

SKiiP 28ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

SKiiP 39ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

SEMiX291D16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

SEMiX501D17Fs

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

SEMiX241DH16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s