خازن آبگرد

کاربرد خازن کوره القایی

خازن کوره القایی برای تاسیسات گرمایش الکتریکی عمدتا در سیستم گرمایش القایی در صنعت کوره القایی، صنعت ذوب و صنعت ریخته گری برای افزایش ضریب توان یا بهبود مشخصه مدار استفاده می شود. خازن کوره القایی با فیلم فیلم پلی پروپیلن غوطه ور در مایع با کارایی بالا به عنوان الکترود تجهیز شده است. پوسته مخزن آلیاژ آلومینیوم اغلب مجهز به لوله‌های خنک کننده آب است. به همین دلیل خازن‌های آبگرد RFM و خازن آبگرد RWF دارای سیستم خنک سازی با آب هستد. برخی دیگر از این خازن‌های قدرت بصورت سیستم هوا خنک می‌باشند. خازن قدرت برای نیروگاه های تولید گرمای القایی، در فرکانس های بین 40 هرتز و 2400 هرتز کار می‌کنند.


خازن کوره القائی چیست؟

کوره القائی یک سیستم گرمایش القایی بدون تماس محسوب می‌شود. در این کوره های القایی از جریان با فرکانس بیش از 500 هرتز برای ایجاد گرمایش بکار می‌رود. لذا انتخاب خازن با سیستم خنک کننده با توجه به اینورتر و رزونانس موازی، بسیار حایز اهمیت است.  لذا انتخاب خازن آبگرد مناسب بر ضریت توان، خروجی توان، عملکرد کوره، ضریب کیفیت و فرکانس رزونانس کوره اثر  مستقیم دارد.


سفارش خازن کوره

راد الکتریک بین الملل تنها نماینده رسمی خازن گرمایش القایی شانگهای الکتریک Shanghai electric که باکیفیت ترین خازن های آبگرد، و خازن کوره القایی مدل خازن RFM را تولید می‌کند. تمامی خازن‌های قدرت طبق سفارش ساخته شده ودارای ظرفیت های شامل : خازن 1000kvar، خازن 2000kvar، خازن 3000kvar، خازن 1500kvar، خازن 750kvar، خازن 500kvar و ... می‌باشد. متناسب برای هر نوع کوره از جمله کوره اینداکتوترم می باشد.


سایر محصولات خازن آبگرد

خازن کوره RFM0.25-500-3S, خازن آبگرد RFM0.375-160-8SB, خازن کوره القایی RFM0.375-250-20S, خازن قدرت RFM 0.375-750-1S, خازن صنعتی RFM0.5-640-20S, خازن کوره RFM0.65-1000-0.5S, خازن کوره القایی RFM0.65-1000-8S,  خازن قدرت RFM0.75-160-8SB, خازن کوره RFM 0.75-250-2.5S, خازن آبگرد RFM 0.75-320-8S, خازن کوره القایی RFM 0.75-360-1S, خازن قدرت RFM 0.75-360-50S, خازن صنعتی RFM 0.75-560-4S, خازن آبگرد RFM 0.75-720-1S, خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-1S, خازن کوره RFM 0.75-1000-2.5S, خازن آبگرد RFM 0.75-1000-8S, خازن کوره القایی RFM 0.75-1500-1S, خازن قدرت RFM 0.75-1500-2.5S, خازن صنعتی RFM 0.75-2000-1S, خازن کوره RFM 1.0-1000-1S, خازن آبگرد RFM 1.2-1000-0.5S, خازن کوره القایی RFM 1.2-1000-1S, خازن قدرت RFM 1.2-1200-0.7S, خازن صنعتی RFM 1.2-1500-0.5S, خازن کوره RFM 1.2-2000-0.5S, خازن آبگرد RFM 1.2-2000-1S, خازن کوره القایی RFM 1.5-1000-0.2S, خازن قدرت RFM  1.5-1000-1S, خازن صنعتی RFM 1.6-2000-0.5S, خازن کوره RFM 1.6-3000-0.5S, خازن آبگرد RFM 1.7-1500-0.25S, خازن کوره القایی RFM 2.0-3000-4S, خازن قدرت RFM 2.2-2000-0.5S, خازن صنعتی RFM 2.4-2000-0.5S,

خازن آبگرد

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-1S

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 0.5-400-40S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.5 کیلو ولت 400kVar با فرکانس 40KHz- خازن آبگرد RFM 0.5-400-40S

خازن کوره القایی RFM 0.8-2000-1.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.8 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 1.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.8-2000-1.5S

خازن کوره القایی RFM 0.75-500-2.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 500kVar با فرکانس 2.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-500-2.5S

خازن کوره القایی RFM 0.75-640-8S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 640kVar با فرکانس 8KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-640-8S

خازن کوره القایی RFM 0.75-750-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 750kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-750-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.7-3000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.7 کیلو ولت 3000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.7-3000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.6-1000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.6 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.6-1000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.2-2000-2.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.2 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 2.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.2-2000-2.5S

خازن کوره القایی RFM 1.4-2000-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.4 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.4-2000-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.2-1500-0.5S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.2 کیلو ولت 1500kVar با فرکانس 0.5KHz- خازن آبگرد RFM 1.2-1500-0.5S

خازن کوره القایی RFM 1.175-2000-2.7S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1.175 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 2.7KHz- خازن آبگرد RFM 1.175-2000-2.7S

خازن کوره القایی RFM 1-1000-20S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 1 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 20KHz- خازن آبگرد RFM 1-1000-20S

خازن کوره القایی RFM 0.75-2000-6S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 2000kVar با فرکانس 6KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-2000-6S

خازن کوره القایی RFM 0.75-1000-30S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 30KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-1000-30S

خازن کوره القایی RFM 0.65-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.65 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.65-1000-1S

خازن کوره القایی RFM 0.65-1000-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.65 کیلو ولت 1000kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.65-1000-1S

خازن کوره القایی RFM 0.75-360-1S

Shanghai Electricشانگهای الکتریک - خازن آبگرد مشخصات:
خازن کوره القایی شانگهای الکتریک، خازن 0.75 کیلو ولت 360kVar با فرکانس 1KHz- خازن آبگرد RFM 0.75-360-1S