کله قارچی

یک پوش باتن، یک مکانیسم سوئیچ ساده برای کنترل برخی فعالیت های یک ماشین یا فرآیند است. دکمه ها به طور کل از یک جنس سخت (معمولا پلاستیک یا فلز) ساخته شده اند. سطح دکمه ها معمولا یا صاف و مسطح هستند و یا به نحوی طراحی شده اند که دست و انگشت انسان به راحتی بر روی آن ها قرار بگیرد و آن را فشار بدهد. دکمه ها معمولا به صورت ارادی کار می کنند. اما آن هایی که دقیقا هم به صورت ارادی کار نمی¬کنند (بر اساس طبیعت فیزیکی شان) نیاز به یک فنر برای برگشتن به حالت قبل از فشرده شدن دارند.

کله قارچی

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 4

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 4

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 4

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 14

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 14

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 14

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 44

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 45

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 51

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 55

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 55

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 61

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 61

برند EAO - کله قارچی مشخصات:

series 61

برند EAO - کله قارچی مشخصات: