سوئیچ کلید خور

سوئیچ کلید خور

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 4

برند EAO - سوئیچ کلید خور مشخصات:

series 4

برند EAO - سوئیچ کلید خور مشخصات: