هسته های U و I

هسته های U و I

فریت با هسته U و I

فریت‌هایی که با هسته I یا هسته U عرضه می‌شوند ، به طور مشترک دارای کاربرد‌های انتقال نیرو، ترانسفورماتورهای خطی برای تولید ولتاژ بالا و ترانسفورماتورهای احتراق در صنعت خودرو بوده که علل تفاوت‌شان در رنج فرکانسی و شماره فنی‌های متفاوت به متغیرهای زیر بستگی دارد:  

  • جنس ماده
  • ضریب هسته
  • طول مسیر موثر مغناطیسی
  • سطح مقطع موثر مغناطیسی
  • حجم موثر مغناطیسی
  • وزن تقریبی

 

در شرکت بازرگانی راد الکتریک بین الملل می‌توانید محصولات کاشکه با هسته فریت U&I را با قیمت مناسب و کیفیت اصلی خریداری نمایید.

هسته های U و I

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

U 13/5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U13.5

U 15/6.7

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U15/6.7

U 20/7.5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U20/7.5

U 25/13

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U25/13

U 46/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U46/28

U 80/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U80/25

U 93/16/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/16/76

I 93/16/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/16/28

U 93/20/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/20/76

I 93/20/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/20/28

U 93/30/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/30/76

I 93/30/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/30/28

U 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 100/25

I 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 100/25

U 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 126/20

I 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 126/60

U 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 130/25

I 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 130/25