هسته های U و I

هسته های U و I

فریت با هسته U و I

فریت‌هایی که با هسته I یا هسته U عرضه می‌شوند ، به طور مشترک دارای کاربرد‌های انتقال نیرو، ترانسفورماتورهای خطی برای تولید ولتاژ بالا و ترانسفورماتورهای احتراق در صنعت خودرو بوده که علل تفاوت‌شان در رنج فرکانسی و شماره فنی‌های متفاوت به متغیرهای زیر بستگی دارد:  

  • جنس ماده
  • ضریب هسته
  • طول مسیر موثر مغناطیسی
  • سطح مقطع موثر مغناطیسی
  • حجم موثر مغناطیسی
  • وزن تقریبی

بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده فریت کاشکه در ایران انواع فریت را در مدل فریت هسته I، فریت هسته U و انواع هسته فریت در مدل فریت هسته E ، فریت هسته EFS با امکان خرید فریت و فروش فریت با قیمت فریت مناسب و کیفیت مناسب به تمام مشتریان عرضه می‌کند.

هسته های U و I

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

فریت کاشکه U 13/5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U13.5

فریت کاشکه U 25/13

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U25/13

فریت کاشکه U 46/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U46/28

فریت کاشکه U 80/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U80/25

فریت کاشکه U 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 100/25

فریت کاشکه I 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 100/25

فریت کاشکه U 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 126/20

فریت کاشکه I 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 126/60

فریت کاشکه U 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته U شکل مدل U 130/25

فریت کاشکه I 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته I شکل مدل I 130/25