عمومی

عمومی

فیوزfuse : یک قطعه و وسیله‌ای حفاظتی است که در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد و آن‌ها را در برابر افزایش غیرمجاز جریان الکتریکی محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد واکنش فیوز قطع جریان الکتریکی خواهد بود و با قطع جریان، دیگر قسمت‌ها آسیب نخواهند دید.

 

از نظر نحوه ی کاربرد می توان فیوزها را به انواع زیر تقسیم نمود :

الف ) فیوز همه منظوره (فشنگ نوع G)

فیوز همه منظوره (عمومی) محدود کننده جریانی را گویند که  قادر است تحت شرایط معین همه جریان های کوچکتر یا مساوی ظرفیت قطع نامیش را که باعث ذوب المان فیوزی می گردند ، قطع کند.

ب ) فیوز پشتیبان ( فشنگ نوع A )

فیوز محدود کننده ی جریانی را گویند که قادر است تحت شرایط معین همه ی جریان های بین پایین ترین جریان تعیین شده روی مشخصه زمان ، جریان عملکردش و ظرفیت قطع نامیش را قطع کند.

 

کاربرد فیوزها:

کاربرد فیوزهای فشار ضعیف مربوط به اســتاندارد IEC61818 :

gL -حفاظت کامل – کاربرد عمومی ویژه اجزاء نیمه رسانا

aM -حفاظت محدود – حفاظت از موتورها در برابر اتصال کوتاه

gR -حفاظت کامل – حفاظت از نیمه رساناها و مدار

aR -حفاظت محدود – حفاظت از نیمه رساناها

gS -حفاظت کامل – ترکیب gR و aR

gB -حفاظت کامل – حفاظت دستگاههای استخراج معدن

gTr -حفاظت کامل- حفاظت تراسفورمرها

 

فیوزهای عمومی (همه منظوره) و سایر فیوزهای برند فراز معمولا از لحاظه ساختار و شکل به انواع استوانه ای، پیچ خور، کف خواب، کاردی(چاقویی)، لیفتراکی و حتی ایستاده (رو بردی) تقسیم بندی می‌شوند.

 

بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده انحصاری محصولات فیوز با برند فراز شاموت Ferraz Shawmut (مرسن Mersen) در ایران می‌باشد.

بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده فیوز فراز شاموت یا همان فیوز مرسن در ایران، انواع فیوز را در مدل های فیوز ac، فیوز dc، فیوز تندسوز یا فیوز فست، فیوز کندسوز یا فیوز تاخیری، فیوز عمومی، با انواع بدنه فیوز استوانه ای، فیوز پیچ خور، فیوز مربعی، فیوز کاردی یا فیوز چاقویی و فیوز لیفتراکی با امکان خرید فیوز و فروش فیوز به طور گسترده و قیمت فیوز مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

فیوزهای با کاربرد عمومی یا همه منظوره فراز مرسن

زیرگروه مورد نظر خود را انتخاب کنید