Encoders & Semiconductors

Capacitors & Fuses

محصولات پر بازدید

با استفاده از منوی محصولات میتوانید کلیه محصولات را مشاهده کنید

دوبل تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

دوبل تریستور SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

فریت کاشکه E 36/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل (E 36/11.5) E36/11

کاربرد محصولات در صنایع

در این بخش به معرفی صنایع مختلف می پردازیم و درباره کاربرد هر یک از محصولات راد الکتریک بین الملل در این صنعت ها، به اختصار شرح می دهیم.

تصاویر راد الکتریک بین الملل

تصاویر منتخب از فعالیت های راد الکتریک بین الملل