محصولات پر بازدید

با استفاده از منوی محصولات میتوانید کلیه محصولات را مشاهده کنید

پل دیود SKBT 40

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز پل دیودسمیکرون تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

خازن دوکاتی 4.16.84.55xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC خازن ac/dc دوکاتی- خازن 550 ولت 300-20 میکروفارادی مدل GP84 سری خازن 4168455

انکودر مطلق PMG10 - SSI

بامر Baumer - انکودر شفت دار سخت کار روتاری انکودر مطلق سخت کار شفت دار با فلنج EURO B10 یا فلنج B3 سری انکودر PMG10

فیوز فراز FR10GG50V2

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز استوانه ای فیوز استوانه ای ac فراز با 500 ولت ولتاژ و جریان 2 آمپری سری FR10GG50V2-D213098

انکودر افزایشی BRIH 40 EcoMag

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر BRIH40 EcoMag

فیوز فست PC33UD69V1250TF

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز پیچ خور فیوز فست ac فراز فیوز پیچ خور (فیوز مربعی) مدل فیوز 690 ولت 1250 آمپری سری فیوز D300084C

تصاویر راد الکتریک بین الملل

تصاویر منتخب از فعالیت های راد الکتریک بین الملل