Encoders & Semiconductors

Capacitors & Fuses

محصولات پر بازدید

با استفاده از منوی محصولات میتوانید کلیه محصولات را مشاهده کنید

انکودر افزایشی OG 90

بامر Baumer - شفت دار سخت کار انکودر چرخشی افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری OG90

ترنسدیوسر جریان LT 505-T

لم LEM - ورودی جریان / خروجی جریان ترانسدیوسر جریان لم (سنسور جریان) با تکنولوژی سنسور حلقه بسته نوع هال افکت سری LT505T

دیود فست SKKD 105F16

سمیکرون semikron - دوبل دیود دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16

ترنسدیوسر جریان HAS 400-S

لم LEM - ورودی جریان / خروجی ولتاژ ترانسدیوسر جریان لم (سنسور جریان) خروجی ولتاژ با سنسور نوع هال افکت سری HAS400S

کاربرد محصولات در صنایع

در این بخش به معرفی صنایع مختلف می پردازیم و درباره کاربرد هر یک از محصولات راد الکتریک بین الملل در این صنعت ها، به اختصار شرح می دهیم.

تصاویر راد الکتریک بین الملل

تصاویر منتخب از فعالیت های راد الکتریک بین الملل