محصولات پر بازدید

با استفاده از منوی محصولات میتوانید کلیه محصولات را مشاهده کنید

پل دیود SKD 110

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

دیود پیچی SKR 300

سمیکرون semikron - دیود پیچی دیود سمیکرون پیچی با جریان 300 آمپر 1600-400 ولت SKR300

انکودر افزایشی EIL580-B

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر OptoPulse EIL580B

دیود پیچی SKN 136F

سمیکرون semikron - دیود پیچی دیود سمیکرون پیچی با جریان 135 آمپر 1200-800 ولت SKN136F

دوبل دیود SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

انکودر افزایشی EIL580-T

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر OptoPulse EIL580T