انکودر بدون شفت صنعتی

انکودر هالو شفت چیست؟

انکودرهای بدون شفت را می توان مستقیما بر روی شافت موتور سوار کرد و با استفاده از یک بازوی گشتاور آن را پیوست داد تا از چرخش انکودر (رمزگذار) جلوگیری شود. نصب انکودرهای بدون شفت نسبت به انکودر های شفت دار، آسان تر است ، از این رو نه تنها نیازی به کوپلینگ (اتصال) نیست، بلکه الزامی به تراز کردن موتور شافت نسبت به انکودر، وجود ندارد.

انواع انکودر

انکودر های دوار یا چرخشی به یک شفت متصل هستند و هنگامی که شفت می چرخد ، انکودر پالس های خروجی را ایجاد می‌نماید. این پالس ها در جهت تعیین سرعت آن وسیله می‌باشند. انکودرهای بامر Baumer شامل انکودرهای مطلق Absolute Encoder و انکودرهای افزایشی Incremental Encoder می‌باشند و درانواع انکودر هالو شفت یا اینکودر بدون شفت Hollow shaft و انکودر شفت دار Shaft ، انکودر صنعتی industrial و انکودر سخت کار Heavy Duty تقسیم بندی می‌شوند.

مزایای انکودرهای افزایشی بامر Baumer Incremental Encoder :

  • مناسب برای شمارش پالس های ساده یا مانیتورینگ فرکانس هایی همچون سرعت ، جهت و موقعیت
  • مرقون به صرفه و مکانیزم ساده نسبت به انکودر های مطلق
  • اندازه گیری مغناطیسی
  • اانکودر های INCREMENTAL  افزایشی دارای رزولوشن 50.000 PPR)PULSE PER REVOLUTION

انواع اینکودر افزایشی هالو شفت

از انواع اینکودر بامر افزایشی بدون شفت میتوان به مدل های : انکودر افزایشی EIL580-T، انکودر افزایشی EIL580-B،انکودر افزایشی EIL580P-T، انکودر افزایشی EIL580P-B، انکودر افزایشی ITD41A4Y68 ، انکودر افزایشی ITD70A4Y2، انکودر افزایشی ITD70A4Y7، انکودر افزایشی ITD70A4Y9، انکودر افزایشی ITD21H01،  انکودر افزایشی ITD3A4Y18، انکودر افزایشی ITD41A4Y23، انکودر افزایشی BRIH EcoMag، انکودر افزایشی BRIH 40 EcoMag، انکودر افزایشی BHK و سایر مدل‌های قابل سفارش و موجود اشاره کرد.

خرید انکودر

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انکودر بامر انواع اینکودر، انکودر بامر را در مدل های انکودر شفت، انکودر بدون شفت، انکودر افزایشی یا اینکودر افزایشی، انکودر مطلق یا اینکودر مطلق، اینکودر شفت دار، انکودر صنعتی یا اینکودر صنعتی، انکودر سخت کار یا اینکودر سخت کار با امکان خرید انکودر یا خرید اینکودر و عرضه این انکودرها در بازار ایران با امکان فروش انکودر یا فروش اینکودر و قیمت انکودر مناسب عرضه میکند.

انکودر بدون شفت صنعتی

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

انکودر افزایشی EIL580-T

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر OptoPulse EIL580T

انکودر افزایشی EIL580-B

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر OptoPulse EIL580B

انکودر افزایشی EIL580P-T

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر افزایشی هالو شفت باز با قابلیت برنامه ریزی سری انکودر OptoPulse EIL580PT

انکودر افزایشی EIL580P-B

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر افزایشی هالو شفت بسته با قابلیت برنامه ریزی سری انکودر OptoPulse EIL580PB

انکودر افزایشی ITD 70 A 4 Y 7

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD70A4Y7

انکودر افزایشی ITD 70 A 4 Y 2

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD70A4Y2

انکودر افزایشی BRIH 40 EcoMag

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر BRIH40 EcoMag

انکودر افزایشی ITD 41 A 4 Y68

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD41A4Y68

انکودر افزایشی ITD 70 A 4 Y 9

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD70A4Y9

انکودر افزایشی ITD 21 H 01

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD21H01

انکودر افزایشی ITD 3 A 4 Y18

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر ITD3A4Y18

انکودر افزایشی ITD 41 A 4 Y23

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت باز سری انکودر ITD41A4Y23

انکودر افزایشی BRIH EcoMag

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر ( اینکودر) افزایشی هالو (بدون) شفت بسته سری انکودر BRIH EcoMag

انکودر افزایشی BHK

بامر Baumer - انکودر بدون شفت صنعتی مشخصات:
روتاری انکودر افزایشی بدون شفت باز/بسته سری انکودر BHK