سروو موتور DC

سرو موتور چیست؟

سروو موتورهای DC در اصل یک موتور با محرک جداگانه یا موتور DC با قطب هایی از آهنربای دائمی است. بازده و عملکرد سروو موتورهای جریان مستقیم تا حد زیادی شبیه موتورهای DC معمولی است. سروو موتورهای جریان مستقیم(DC)  عمدتاً توسط ولتاژ آرمیچر کنترل می شوند.

در سروو موتورها آرمیچر به گونه ای طراحی می شود که از مقاومت زیادی برخوردار نباشد. لذا مشخصه های گشتاور سرعت این موتورها خطی بوده و شیب منفی نسبتا زیادی دارند.در ماشین های DC  تغییرات پله ای در ولتاژ آرمیچر باعث می گردد در سرعت روتور تغییر سریع حاصل شود.

سرو موتورهای جریان مستقیم ((DC شرکت Mavilor تا گشتاور 100Nm را پشتیبانی می کنند.

 

انواع سرو موتور DC

  • Radial
  • Axial

 

مزایای سرو موتور Radial

از جمله مزایای سروو موتوری سری radial شامل : ابعاد کوچک، شار مغناطیسی شعاعی، عملکرد عالی و قالب مربع بوده و در سری های CML تعریف می‌شود.

 

مزایای سرو موتور Axial

از جمله مزایای سروو موتوری سری axial شامل : نرخ 6000 دور در دقیقه، سایز مناسب، حالت سکون صفر و گشتاور شتاب تا 10 برابر بوده و در سری های MSS تعریف می‌شود.

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده سروو موتور Mavilor و سرووموتور ماویلور انواع سرووموتور را در مدل های سرو موتور dc، سروو موتور dc، سرووموتور dc، سرو موتور ac، سروو موتور ac و سرووموتور ac را با قیمت سروو موتور را با امکان خرید سروو موتور و فروش سرووموتور و عرضه آن در سراسر ایران میسر می‌سازد.

 

سروو موتور DC

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

سرو موتور CML-30

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 25 وات با گشتاور 0.08 سری radial مدل CML30

سرو موتور CML-60

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 63 وات با گشتاور 0.2 سری radial مدل CML60

سرو موتور MSS-2

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 190.3 وات با گشتاور 0.6 سری axial مدل MSS2

سرو موتور MSS-8

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 805 وات با گشتاور 2.56 سری axial مدل MSS8

سرو موتور MSS-12

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 1240 وات با گشتاور 3.95 سری axial مدل MSS12

سرو موتور MS-8 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 805 وات با گشتاور 2.56 سری axial مدل MS8 EExdIIC

سرو موتور CML-50

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 47 وات با گشتاور 0.15 سری radial مدل CML50

سرو موتور MSS-4

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 397 وات با گشتاور 1.26 سری axial مدل MSS4

سرو موتور MSS-6

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 575 وات با گشتاور 1.83 سری axial مدل MSS6

سرو موتور MSS-22

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 2573 وات با گشتاور 8.19 سری axial مدل MSS22

سرو موتور MSS-35

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 3525 وات با گشتاور 11.23 سری axial مدل MSS35

سرو موتور MSS-45

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 4274 وات با گشتاور 13.6 سری axial مدل MSS45

سرو موتور MS-2 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 190.3 وات با گشتاور 0.6 سری axial مدل MS2 EExdIIC

سرو موتور MS-4 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 397 وات با گشتاور 1.26 سری axial مدل MS4 EExdIIC

سرو موتور MS-6 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 575 وات با گشتاور 1.83 سری axial مدل MS6 EExdIIC

سرو موتور MS-12 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 1240 وات با گشتاور 39.5 سری axial مدل MS12 EExdIIC

سرو موتور MS-22 EExdIIC

ماویلور Mavilor - سروو موتور DC مشخصات:
سروو موتور (سرو موتور) ماویلور 2573 وات با گشتاور 8.19 سری axial مدل MS12 EExdIIC