تریستور

زیرگروه مورد نظر خود را انتخاب کنید

تریستور

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس