پتانسیومتر تک دور

پتانسیومتر تک دور

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

ABW1

TT Electronic - پتانسیومتر تک دور مشخصات:
پتانسیومتر (ولوم) تک دور چرخشی سری ABW1

ABW1 50KR

TT Electronic - پتانسیومتر تک دور مشخصات:
پتانسیومتر (ولوم) تک دور چرخشی با مقاومت 50K سری ABW1