اهداف شرکت

اهداف شرکت

راد الکتریک بین الملل
درباره ما

 

  • ایجاد یک قطب کارا و موثر در زمینه مهندسی بازرگانی
  • ارتقای کیفیت محصولات با اخذ بازخورد نظریات مشتریان
  • شناسایی ظرفیت ها و تقاضای صنعت جهت محصولات جدید
  • توجه به نیازهای مشتریان و افزایش میزان رضایت مندی آنها
  • ایجاد فضای جدید اقتصادی_فنی، بسط و توسعه آنها
  • سرمایه گذاری های صنعتی_بازرگانی با توجه به اصل مزیت