سوئیچ و سلکتور

سوئیچ و سلکتور

درباره شرکت EAO

شرکت EAO یک شرکت سوییسی است که از سال 1974 تاسیس شده است و یکی از تولیدکنندگان برتر در زمینه طراحی و تولید انواع کلید eao، سوئیچ eao و سلکتور eao، صفحه کلید، المان های کنترل پیشرفته، واحدهای کنترل کامل HMI و سیستم‌های HMI با کیفیت بالا در سرتاسر جهان می‌باشد. این سوئیچ و کلیدها در سیستم‌های حمل و نقل ریلی پیشرفته کاربرد بسزایی داردو در انواع کلید پوش باتن، کلید کله قارچی، کلید استاپ، سوئیچ توقف اضطراری، سوئیچ کلید خور و سلکتور سوئیچ عرضه می‌شود.


بازرگانی راد الکتریک بین الملل یاران با تنها نمایندگی اصلی کلید سوئیچ EAO در ایران بوده و انواع سوئیچ و سلکتور eao یا switch & Selector Eao را تحت سفارش شرکت حمل و نقل ریلی، شرکت های مترو و قطارهای زیر زمینی و سایر شرکت ها عرضه می کند.

کلید یا سوئیچ چیست؟

کلید یا سوئیچ در مدار الکترونیکی، المانی است که با قطع کلید، مدار قطع و با روشن شدن آن مدار الکتریکی وصل و جریان دارد. این کلید ها اغلب مکانیکی بوده و با نیروی انسانی این دستور انجام می پذیرد. وقتی کلید در حالت بسته است، می تواند طبق کاتالوگ eao ، تحت مشخصه خاص، میتواند اتصال کوتاه یا جریان اضافه بار را از خود عبور دهد.

انواع کلید یا سوئیچ eao

از سلکتور برای انتخاب و اتصال چند کانال به یک کانال استفاده می‌شود. و بیشترین استفاده آن در منابع ولتاژ پله‌ای می‌باشد که انتخاب ولتاژهای مختلف برای ترمینال خروجی توسط این سلکتورها انجام می شود.

انواع کلید یا سوئیچ در مدار الکتریکی

  • کلید برقی یک طرفه (تک قطبی)  ONE-WAY (SINGLE-POLE) ELECTRICAL SWITCH
  • کلید برقی دو طرفه (دو قطبی)  TWO-WAY (DOUBLE-POLE) ELECTRICAL SWITCH
  • کلید مزاحم نشوید    DO NOT DISTURB SWITCH
  • دیمر نوری  LIGHT DIMMER / STEPLESS REGULATOR
  • کلید فشاری زنگی  BELL PUSH SWITCH

خرید و سفارش سلکتور سوئیچ EAO

شرکت راد الکتریک بین الملل انواع انواع کلید eao، سوئیچ eao و سلکتور eao در انواع پوش باتن، کله قارچی، کلید توقف با امکان خرید کلید سوئیچ eao با قیمت سوئیچ سلکتور eao عرضه می کند.

زیرگروه مورد نظر خود را انتخاب کنید